Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Hållbarhetsrapport

Denna hållbarhetsrapport avser räkenskapsåret 2021 och gäller för moderbolaget Immunovia AB (Publ) (org nr 556730-4299) och samtliga enheter som konsolideras i Immunovias koncernredovisning för samma period. Dessa framgår av not 21 i Årsredovisningen 2021. Rapporten har upprättats utan att Immunovia har något legalt obligatoriskt krav att göra det. Rapporten baseras inte på någon specifik hållbarhetsstandard men har sin utgångspunkt i årsredovisningslagens regelverk.

Hållbarhetsrapport