Boston An independent LDT provider

Arbetsmiljö

Immunovia har ett starkt fokus på att skapa och underhålla en säker, inspirerande och effektiv arbetsmiljö.

Utifrån detta ska det fortlöpande arbetsmiljöarbetet vara förebyggande, stödjande och uppmuntrande. Förebyggande genom regelbundna arbetsmiljöinspektioner, minimering av risker för olyckor/ohälsa och löpande uppföljning. Stödjande genom att regelbundet genomföra medarbetarenkäter om arbetsklimat, arbetsglädje och engagemang. Uppmuntrande genom att erbjuda medarbetarna utvecklingsmöjligheter och verka för öppenhet, jämlikhet och ansvarstagande. Självklart har vi nolltolerans mot mobbning och trakasserier.