Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Hållbarhet

Hållbarhet är en central del av vår verksamhet, och omfattar alla företagets aktiviteter längs hela värdekedjan. Hög integritet och etik är två centrala ledstjärnor i allt vi gör.

I våra terapeutiska kärnområden – såsom cancer – tar vi itu med några av samhällets största globala hälsoutmaningar och strävar efter att utveckla mer effektiva diagnosverktyg som bidrar till att förbättra behandling, patientens livskvalitet och global hälsoekonomi.

Grundlig, säker och etisk forskning utgör ytterligare en av företagets hörnstenar och säkerställer såväl patientsäkerhet i kliniska prövningar som att våra produkter är kliniskt användbara och ger positiv hälsoekonomisk effekt.

Vi investerar mycket i våra medarbetare, arbetsmiljön och organisationskulturen. Målet är att attrahera och behålla våra kvalificerade medarbetare, som delar våra mål och vår uppförandekod.

För Immunovia är hållbar utveckling nödvändig för att kunna uppnå lönsam och långsiktig tillväxt.