Boston An independent LDT provider

Om oss

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från institutionen för immunteknik vid Lunds Universitet och CREATE Health (strategiskt centrum för translationell cancerforskning) i Lund.

Immunovias strategi är att analysera den information som finns i blod och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att kunna diagnostisera cancer och autoimmuna sjukdomar, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt.

Immunovias unika teknikplattform – IMMray® – är ett antikroppsbaserat test som genererar en multiplex ögonblicksbild av immunförsvarets respons, ur informationen från en droppe blod.

IMMray® är mer än teknik. Det är ett systematiskt angreppssätt, baserat på den allra senaste bioinformatiken, som syftar till att upptäcka de kliniskt mest relevanta förändringar som kan uppstå i blodet och kombinera dessa till en biomarkörsignatur – en sorts ”sjukdoms-fingeravtryck” – som är ytterst specifik för respektive sjukdom.

År 2017 grundades Immunovia, Inc. i Marlborough, Massachusetts. IMMray® PanCan-d är vår första produkt för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer och erbjuds exklusivt av Immunovia, Inc. som ett laboratorieutvecklat test (LDT) på den amerikanska marknaden. För mer information, se www.immunoviainc.com. En europeisk lanseringsplan kommer att meddelas under andra halvåret 2021.

Tillsammans med andra samarbetspartners som bland Create HEALTH, har Immunovia också en pipeline med pågående projekt i upptäcktsfasen inriktade på andra cancerformer och autoimmuna sjukdomar. Denna pipeline inkluderar andra cancerformer, såsom lungcancer såväl som och ett utvecklingsprogram för autoimmuna diagnoser med fokus på  Reumatisk Artrit (RA) samt en differentialdiagnosstudie av SLE vs RA, Sjögrens Syndrom och Vaskulit.

Sedan 2016 har Immunovia drivit ett omfattande program för prospektiva kliniska studier inom de tre huvudsakliga riskgrupperna för bukspottkörtelcancer: PanFAM-1 är en klinisk studie på individer med familjär / ärftlig bukspottskörtelcancer, PanSYM-1 på patienter med tidiga, icke-specifika symtom som kan indikera bukspottkörtelcancer och PanDIA-1 studerar riskgruppen som består av individer som nyligen fått en diagnos diabetes typ II efter 50 års ålder. Dessa tre stora kliniska studier omfattar idag över 10 000 individer som rekryterats på mer än 30 olika platser i USA och Europa.

Immunovia ABs aktie finns sedan den 1 december, 2015 på Nasdaq Stockholm First North (ticker: IMMNOV) och handlas sedan den 3 april 2018 på Nasdaq Stockholm. Företaget har 60+ anställda och sitt huvudkontor i Lund, Sverige.

Referenser:

  1.     Pancreatic registry in Japan – 20 years of experience, 2004.
  2.     Ingvarsson J et al.Proteomics 2008 8(11):2211-9.
  3.     Wingren et al. Cancer Res. 2012 15;72(10):2481-90.
  4.     Gerdtsson et al. Int Journal of Proteomics 2015;2015:587250.
  5.     Gerdtsson et al. J Mol Oncol, 2016. 10, 1305-1316.
  6.     Mellby et al. Serum biomarker signature-based liquid biopsy for diagnosis of early-stage pancreatic cancer. Journal of Clinical Oncology. 2018 Aug;36(28):2887-2894.
Immunovia Inc.

IMMray® PanCan-d nu exklusivt tillgänglig från Immunovia, Inc.

Läs mer på Immunovia Inc >