Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Om oss

Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att öka överlevnadsfrekvensen för patienter med bukspottkörtelcancer genom tidig upptäckt av cancer. Immunovia fokuserar på utveckling och kommersialisering av blodbaserade tester för att detektera proteiner och antikroppar som indikerar att en högriskindivid har utvecklat bukspottkörtelcancer.

Immunovia investerar mycket i vetenskap och har genomfört ett antal studier för att utveckla och validera noggrannheten i sina detekteringstester för bukspottkörtelcancer. Dessa studier har genomförts på över trettio sjukhus i hela USA och Europa och har involverat över 10 000 patienter.

USA är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Företaget uppskattar att den adresserbara amerikanska marknaden omfattar 1,8 miljoner individer som årligen kan dra nytta av ett test.

Immunovia är sedan 2015 noterat med aktier som handlas (som IMMNOV) på Nasdaq First North i Stockholm och sedan den 3 april 2018 handlas på Nasdaq Stockholm. Företaget har sitt huvudkontor i Lund, Sverige.

Referenser:

  1.     Pancreatic registry in Japan – 20 years of experience, 2004.
  2.     Ingvarsson J et al.Proteomics 2008 8(11):2211-9.
  3.     Wingren et al. Cancer Res. 2012 15;72(10):2481-90.
  4.     Gerdtsson et al. Int Journal of Proteomics 2015;2015:587250.
  5.     Gerdtsson et al. J Mol Oncol, 2016. 10, 1305-1316.
  6.     Mellby et al. Serum biomarker signature-based liquid biopsy for diagnosis of early-stage pancreatic cancer. Journal of Clinical Oncology. 2018 Aug;36(28):2887-2894.