Boston An independent LDT provider

Om oss

Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnadsfrekvensen för patienter med cancer.

Vår första produkt, IMMray® PanCan-d, är det enda blodtest som för närvarande är tillgängligt på marknaden specifikt för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Testet, baserat på IMMray®-plattformen, har oöverträffad klinisk prestanda. Kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d startade i augusti 2021 i USA där IMMray® PanCan-d erbjuds som ett laboratorieutvecklat test (LDT) exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se: www.immunoviainc.com.

Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer.

Sedan 2016 har Immunovia bedrivit ett antal omfattande prospektiva valideringsstudier inriktade mot de huvudsakliga riskgrupperna för bukspottkörtelcancer, som involverar 30 olika sjukhus och över 10 000 patienter i USA och Europa.

USA, den första marknaden där IMMray® PanCan-d är kommersiellt tillgängligt, är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln med ett uppskattat värde på mer än 4 miljarder USD årligen.

Immunovia AB:s aktie finns sedan den 1 december, 2015 på Nasdaq Stockholm First North (ticker: IMMNOV) och handlas sedan den 3 april 2018 på Nasdaq Stockholm. Företaget har sitt huvudkontor i Lund, Sverige.

Referenser:

  1.     Pancreatic registry in Japan – 20 years of experience, 2004.
  2.     Ingvarsson J et al.Proteomics 2008 8(11):2211-9.
  3.     Wingren et al. Cancer Res. 2012 15;72(10):2481-90.
  4.     Gerdtsson et al. Int Journal of Proteomics 2015;2015:587250.
  5.     Gerdtsson et al. J Mol Oncol, 2016. 10, 1305-1316.
  6.     Mellby et al. Serum biomarker signature-based liquid biopsy for diagnosis of early-stage pancreatic cancer. Journal of Clinical Oncology. 2018 Aug;36(28):2887-2894.
Immunovia Inc.

IMMray® PanCan-d nu exklusivt tillgänglig från Immunovia, Inc.

Läs mer på Immunovia Inc >