Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

McGill, Yale och universiteten i Pennsylvania och Massachusetts deltar i PanFAM-1, den största prospektiva kliniska multicenterstudien någonsin för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer

november 13, 2018

De nya centren ger studien PanFAM-1 i stort sett fullständig täckning bland nordamerikanska kliniker inriktade på ärftlig bukspottkörtelcancer i arbetet med att validera IMMray® PanCan-d, det första blodbaserade testet för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer

LUND, SVERIGE – Immunovia AB tillkännager idag att ytterligare fyra nordamerikanska kliniker inriktade på ärftlig bukspottskörtelcancer (FPC) deltar i PanFAM-1, den hittills största prospektiva studien för tidig diagnos av personer med hög risk för FPC. Med målet att validera Immunovias innovativa blodtest, IMMray® PanCan-d, kommer undersökningen att analysera mer än tvåtusen individer över tre år baserade i Sverige, USA och Europa som redan erbjuder FPC-screeningsprogram. Syftet är att förbättra utfallet för cancerpatienterna och att påvisa de övergripande hälsovårdsfördelarna med att testa personer med ärftlig risk för bukspottkörtelcancer i en prospektiv studie som behövs för FDA-godkännande och kostnadsersättning. PanFAM-1 är en observationsstudie som startade 2016. En interimsanalys planeras mot slutet av 2019, följt av en interventionsfas som väntas färdig 2021. PanFAM-1 slutresultat förväntas 2021. Den prospektiva studien PanFAM-1 är en del av Immunovias strategi för att lansera en metod för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer.

Parallellt med denna studie genomför Immunovia även en studie baserad på en annan identifierad högriskgrupp, nyligen diagnostiserade diabetiker över 50 år.

De nytillkomna PanFAM-1 klinikerna och deras PIs är:

  • Research Institute of the McGill University Health Center (RI-MUHC) – PI: Dr. George Zogopoulos
  • The Trustees of the University of Pennsylvania – PI: Dr. Bryson Kantona
  • University of Massachusetts – PI: Dr. Giles Whalen
  • Yale University – PI: Dr. James Farell

Enligt Rolf Ehrnström, CSO på Immunovia och PI för hela studien, är de nya deltagarna betydelsefulla av två skäl: ”Med McGill, Yale, Pennsylvania och Massachusetts täcker vi nu en stor del av centren för bukspottkörtelcancer i Nordamerika och stärker därmed PanFAM-1s position som den största multicenterstudien i världen för riskgruppen med arvsanlag för bukspottkörtelcancer. Personer med arvsanlag för bukspottkörtelcancer löper en ökad risk att utveckla cancerarten, men hittills saknar vi tidiga, noggranna och icke-invasiva verktyg för diagnos”.

”Vi är glada över att välkomna de nya deltagarna till PanFAM-1,” säger Mats Grahn, VD, Immunovia. ”De bekräftar det budskap vi fått från patientgrupper och andra institutioner med FPC-screeningsprogram runt om i världen, att det finns ett stort behov av ett test för tidig upptäckt, som IMMray® PanCan-d.”

De andra PanFAM-1-partnerna hittills är: Mount Sinai, New YorkKnight Cancer Institute at Oregon Health and Sciences University, Portland, OR; The University of Pittsburgh Medical Center Pittsburgh, PAThe Massachusetts General Hospital, Boston, MANYU School of Medicine, New YorkThe University of Liverpool, UKRamon y Cajal Institute for Health Research Madrid, SpainUniversity Hospital of Santiago de Compostela, SpainClínica Universidad de Navarra, Spain; samt Karolinska Institutet i Stockholm, Linköping Universitetssjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Diskussioner om eventuellt deltagande fortsätter med flera andra europeiska och amerikanska institutioner som genomför program för högriskövervakning. Målet är att stänga rekryteringen av nya centra i slutet av 2018. Mer information om studien PanFAM-1 finns på: www.clinicaltrials.gov.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Grahn
VD, Immunovia
Tel.: +46-70-5320230
Email: mats.grahn@immunovia.com

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray ™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com)

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

Om bukspottkörtelcancer

Bukspottkörtelcancer är en av de mest dödliga och svårupptäckta cancertyperna då tecken och symptom är diffusa och liknande de hos andra sjukdomar. I enbart USA dör över 40,000 och fler än 50,000 nya fall diagnosticeras årligen och överlevnad på fem års sikt är för närvarande 5-8%. Prognosen säger att cancertypen kommer att vara den näst dödligaste 2020. Eftersom resektion är mer framgångsrikt i stadium I/II kan dock tidig diagnos avsevärt förbättra cancerpatienters överlevnad på fem års sikt potentiellt från 5-8% upp till 49%.

Immunovia PR, NA PanFAM