Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Ledande spansk klinik deltar i rekordstor studie avseende familjär bukspottkörtelcancer

maj 4, 2018

PanFAM-1 är den största prospektiva multicenterstudien någonsin avseende tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer i en av de största riskgrupperna – familjer med sjukdomshistoria. Clínica Universidad de Navarra (CUN) är det senaste centret att ansluta sig till sina nordamerikanska och europeiska kolleger. I testerna används Immunovias innovativa IMMray® PanCan-d blodbaserade test som huvudverktyg. Om testet uppfyller förväntade prestanda uppskattas överlevnadsgraden kunna öka från 5-8% till 50%.

LUND, Sverige och Navarra, Spanien – Immunovia AB offentliggjorde idag att det välrenommerade universitetssjukhuset i Navarra ska delta i PanFAM-1, den största prospektiva studien någonsin som utvärderar tidig diagnos hos högriskpersoner med familjär bukspottkörtelcancer (FPC). Utformad för att validera Immunovias innovativa blodbaserade test, IMMray®PanCan-d, avser studien att göra en analys på mer än 1000 individer över tre år från kliniska center i både USA och Europa som erbjuder screening inom bukspottkörtelcancer. Målet är att visa den sammantagna vinsten för sjukvården av att testa patienter med ärftlig bukspottkörtelcancer.

Parallellt med detta, genomför Immunovia också studier för andra nyligen identifierade högriskgrupper, såsom diabetes typ-II-patienter över 50 år och individer som uppvisar tidiga symptom som tyder på bukspottkörtelcancer. Rekryteringen till detta nätverk av cancercentra expanderar enligt plan och planeras slutföras i år.

”Uppskattningsvis mellan 5-10% av de patienter med en bukspottskörtelcancerdiagnos har en familjär bakgrund, men symptomen är initialt vaga, som exempelvis ryggsmärta och viktminskning och kan dessutom hänföras till andra sjukdomar”, säger Dr Maite Herraiz ansvarig för studien vid Clinica Universidad de Navarra. ”Hittills har vi saknat noggranna, icke-invasiva, tidiga diagnostiska verktyg och ett blodbaserat test som IMMray®PanCan-d kan göra stor skillnad, särskilt eftersom kirurgiska ingrepp i de tidiga stadierna förbättrar överlevnadsgraden avsevärt ”, säger doktor Mariano Ponz-Sarvisé, specialist på medicinsk onkologi vid Clinica Universidad de Navarra. ”Vi har startat ett screeningprogram med individer som kvalificerar sig för att inkluderas i denna studie och vi är därför mycket intresserade av att delta i PanFAM-1-studien tillsammans med andra kollegor runt om i världen.”

”Vi är glada att Clinica Universidad de Navarra har gått med i PanFAM-1. Vi närmar oss nu vårt mål på mer än 1000 patienter inkluderade i studien och ser fram emot att presentera delårsresultat 2019, säger Mats Grahn, VD, Immunovia.

De andra PanFAM-1-deltagarna hittills är: Mount Sinai, New York; Knight Cancer Institute vid Oregon Health and Sciences University, Portland, OR; University of Pittsburgh Medical Center Pittsburgh, PA; Massachusetts General Hospital, Boston, MA; NYU School of Medicine, New York; University of Liverpool, Storbritannien; Ramon y Cajal Institute for Health Research Madrid, Spanien; University Hospital of Santiago de Compostela, Spanien och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige. Immunovia för även långt gångna diskussioner med ett flertal andra övervakningsprogram av högriskgrupper i Europa och USA gällande deras medverkan.

För mer information, vänligen kontakta:  

Mats Grahn  

VD, Immunovia,  

Tel.: +46-70-5320230 

Email: mats.grahn@immunovia.com 

Om Clínica Universidad de Navarra
Clínica Universidad de Navarra grundades 1962 och har över 50 års erfarenhet, vilket möjliggör för att mer än 600 000 patienter och deras familjer får bästa möjliga medicinska och personliga behandling. Clínica Universidad de Navarra i Pamplona är en anläggning på 75 000 m2 som inkluderar över 50 medicinska avdelningar med 10 specialiserade områden samt mer än 2000 läkare och professionella medarbetare som erbjuder bästa möjliga service. Alla analytiska, radiodiagnostiska samt medicinska och kirurgiska behandlingar körs på plats. Kliniken har 250 bäddar, 15 operationsrum, en ICU för vuxna och barn samt ett särskilt område för sjukhusvård, bland många andra resurser. 

Clínica Universidad de Navarra i Navarra har sedan 2004 varit ett ackrediterat centrum av Joint Commission International (JCI) på grund av sjukhusets kvalitet och säkerhet. Vidare var kliniken i februari 2014 det första centret i Spanien att få ackreditering från Joint Commission International som universitetssjukhus. Det har också ackrediterats som Center of Excellence for the incorporation of palliative care and oncological treatment av ESMO. 

Mer information finns på https://www.cun.es/en

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray® SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com)  

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com. 

Om bukspottkörtelcancer
Bukspottkörtelcancer är en av de mest dödliga och svårupptäckta cancertyperna då tecken och symptom är diffusa och liknande de hos andra sjukdomar. I enbart USA dör över 40,000 och fler än 50,000 nya fall diagnosticeras årligen och överlevnad på fem års sikt är för närvarande 5-8%. Prognosen säger att cancertypen kommer att vara den näst dödligaste 2020. Eftersom resektion är mer framgångsrikt i stadium I/II kan dock tidig diagnos avsevärt förbättra cancerpatienters överlevnad på fem års sikt potentiellt från 5-8% upp till 49%. 

### 

Release