Boston An independent LDT provider

Korrigerad version: Immunovia tillfördes cirka 400 MSEK för att ytterligare påskynda marknadsintroduktionen av det första testet för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer, IMMray[®] PanCan-d

juni 10, 2020

(Den föregående upplagan skickades klockan 18:00 CET den 9 juni 2020 och har uppdaterats för att innehålla ett saknat namn. Ingenting annat skiljer sig från den tidigare utgåvan.)
 

Den 4 juni meddelade Immunovia en riktad nyemission av aktier som tillförde ett kapitaltillskott om cirka 400 MSEK, vilket utgör en av de största kapitalanskaffningarna för ett diagnostikföretag med säte utanför USA. Likviden från den riktade nyemissionen ska användas till kommersialiseringsaktiviteter i samband med lanseringen av IMMray® PanCan-d. I aktiviteterna ingår att rekrytera fler kompetenta talanger till bolagets avdelningar för försäljning, marknadsföring och kundservice. Dessutom kommer bolaget att öka investeringarna i aktiviteter för att uppnå kostnadsersättning från försäkringssystemen. 

LUND, SVERIGE – Immunovia AB (publ) (”Immunovia”) lämnar idag kompletterande information om användningen av det kapital som togs in genom den framgångsrika riktade nyemissionen den 4 juni 2020. Utöver ett starkt stöd från befintliga och nya lokala investerare skapade Immunovia också omfattande efterfrågan och nyinvesteringar från internationella investerare, vilket ytterligare breddade bolagets aktieägarbas. I den riktade nyemissionen ingick långsiktiga aktieägare såsom Swedbank Robur, Handelsbanken, AP2, och Apus Capital med flera.  Immunovia välkomnade också nya investerare, bland andra OstVast Capital Management, Consensus, Aktia Asset Management, och Altitude Capital.

Genom kapitaltillskottet har Immunovia stärkt bolagets finansiella ställning, och gjort det mer motståndskraftigt vid eventuell volatilitet på finansmarknaden under kritiska perioder. Dessutom ges Immunovia möjlighet att kontinuerligt fortsätta att stärka sin ställning som världsledande inom tidig upptäckt av komplexa sjukdomar.

Merparten av emissionslikviden kommer att användas för att utöka organisationen för försäljning och marknadsföring vid Immunovia Inc i Marlborough, Massachusetts i USA. Immunovia behåller sitt fokus på att rikta sig till de största gastrocentren genom bolagets starka relationer med vårt stora och stödjande nätverk av Key Opinion Leaders (KOL). Likviden kommer också att användas till aktiviteterna för att uppnå ersättning från försäkringssystemen på våra prioriterade marknader. Immunovia fortsätta även att arbeta med introduktionen och den vidare kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d plattformen, inom ytterligare områden såsom lungcancer och en mycket exakt differentiell diagnos för reumatoid artrit. 

IMMray® PanCan-ds första prioriterade marknad kommer att vara USA där den ska lanseras under fjärde kvartalet 2020, följt av en rullande lansering på den europeiska marknaden. Ytterligare planerade marknader följer därpå.

”Vi lyckades säkra en av de största kapitalanskaffningarna för ett diagnostikföretag med säte utanför USA. När vi i full fart fortsätter med kommersialiseringen av det första testet någonsin för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer valde vi nu att säkra kapital  för att undvika osäkerheten att inte kunna anskaffa tillräckligt med finansiering på grund av eventuellt ökad volatilitet i spåren av den pågående pandemin. Och det har vi verkligen lyckats med”, konstaterar Mats Grahn, VD för Immunovia. ”Vi vill tacka våra nuvarande aktieägare för deras långvariga stöd och välkomnar nya lokala och internationella, välrenommerade investerare.”

För mer information, kontakta:

Julie Silber, Director of Investor Relations, Immunovia

E-post: julie.silber@immunovia.com

Tel: +46 7 93 486 277Informationen är sådan som Immunovia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 9.00 den 10 juni 2020.

Om Immunovia
Immunovia AB är ett diagnostikföretag som utvecklar och kommersialiserar blodtest med hög säkerhet för tidig upptäckt av cancer och autoimmuna sjukdomar baserade på Immunovias egenutvecklade testplattform IMMray®. Testen bygger på baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar med hjälp av avancerad maskininlärning och bioinformatik för att skilja ut en uppsättning relevanta biomarkörer som indikerar en viss sjukdom. På så sätt uppstår en unik ”biomarkörsignatur för sjukdomen”.

Företaget grundades 2007 och bygger på cancerstudier och banbrytande forskning vid Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health cancercentrum i Sverige.

Den första produkten, IMMray® PanCan-d, genomgår för närvarande klinisk utvärdering i några av världens största kliniska studier om bukspottkörtelcancer, PanFAM-1, PanSYM-1 och PanDIA-1 och nu inleds slutvalidering inför säljstart under fjärde kvartalet 2020. När IMMray® PanCan-d har validerats kommer det att bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer på marknaden, med potential att väsentligt förbättra patienternas överlevnad och resultat.

Immunovia Dx Laboratories i Marlborough, Massachusetts, USA och Lund tillhandahåller laboratorietester i två ackrediterade referenslaboratorier.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

###

Release