Boston An independent LDT provider

Korrigerad version: Immunovia kvartalsrapport januari-mars 2019

april 24, 2019

(Det förra pressmeddelandet skickades ut 10.23 CET och har blivit uppdaterat med de riktiga datumen i nyckeltalen. De rätta datumen avser år 2018 och 2019. Ingenting annat är annorlunda mot det förra pressmeddelandet.)

”Under första kvartalet 2019 behöll vi fokus på vår projektlanseringsstrategi och fortsatte att skapa värde, då vi uppnådde ett flertal viktiga mål och tog flera steg mot en kommersialisering av IMMray® PanCan-d, vårt diagnostest för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln.

En annan väsentlig målsättning som vi uppnådde under första kvartalet var att vi lade till fler deltagare till vår PanFAM-1 studie, en prospektiv valideringsstudie vid flera center för tidig diagnos av personer med hög risk för ärftlig bukspottkörtelcancer. Under Q1 2019 lade vi till ytterligare två center, ett i Sverige och ett i Spanien. Umeå universitetssjukhus och Catalan Institute of Oncology (ICO Hospitalet) – Bellvitge Biomedical Research Institute (IDIBELL) i Barcelona ingår nu i PanFAM-1-studien.

Vi tog även ett synnerligen viktigt steg mot en optimering av algoritmen under Q1. I mars tillkännagav vi att användningen av blodprov som är så färska som möjligt, dvs lagrade mindre än 24 månader, ökar testets kapacitet och ger optimala resultat. Vi kunde erhålla de nödvändiga proverna genom vårt stora och växande nätverk av kliniska Key Opinion Leaders-”KOLs”. Det är mycket angeläget att poängtera att vi behövde prover som på bästa sätt återspeglar de blodprover som kommer att användas tillsammans med vår slutliga produkt och att hitta dessa färska prover och få tillgång till dem är relativt svårt och tidskrävande.

I och med att vi anställde en Senior Investor Relations Director, Julie Silber, tidigare under året, gjorde vi verklighet av det strategiska målet att stärka IR-rollen och vår kapacitet att kommunicera med aktieägarna på Immunovia.

Vi fortsatte det intensiva arbetet under första kvartalet 2019 med förberedelserna för vår försäljningslansering som är planerad till början av 2020.”

Utdrag ur VD Mats Grahns kommentar till rapporten.

Nyckeltal

Nyckeltal (TSEK om inget annat anges) Jan-mars 2019 Jan-mars 2018 Helår 2018 Helår 2017
Nettoomsättning 66 112 333 149
Rörelseresultat -27 197 -17 377 -87 708 -45 520
Resultat före skatt -26 381 -17 326 -86 531 -45 323
Nettoresultat -26 384 -17 326 -86 538 -45 232
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK/aktie) -1,35 -1,00 -4,67 -2,67
Soliditet (%) 89 94 97 94
Antal aktier vid periodens utgång 19 531 353 17 318 059 19 531 353 17 318 059

Denna delårsrapport har upprättats enligt IFRS och avser koncernen Immunovia som består av Immunovia AB samt de helägda dotterbolagen Immunovia Incentive AB, Immunovia Inc och Immunovia GmbH.


Framtidsutsikter
Denna delårsrapport har upprättats enligt IFRS och avser koncernen Immunovia som består av Immunovia AB samt de helägda dotterbolagen Immunovia Incentive AB, Immunovia Inc och Immunovia GmbH.

Immunovia inriktar sig på att fundamentalt förändra diagnostisering av komplexa cancerformer och autoimmuna sjukdomar. Den antikroppsbaserade plattformen IMMray® är ett resultat av 15 års forskning vid CREATE Health – Strategiskt Centrum för Translationell Cancerforskning vid Lunds Universitet. IMMray® är en teknologiplattform för utveckling av diagnostiska tester, och bolagets första produkt IMMray® PanCan-d är det första testet i världen för tidig diagnostisering av bukspottkörtelcancer.

Bolagets finansiella mål ligger fast i enlighet med vad som tidigare kommunicerats. Bolaget förväntar sig de första intäkterna från self-pay-försäljning under början av 2020. Följande finansiella mål har ställts upp:

  • Immunovias mål är att nå en omsättning om 250-300 MSEK år 2022 baserat på self-pay för IMMray® PanCan-d.
  • Immunovias mål är vidare att nå en total omsättning, inkluderande betalning via self-pay samt kostnadsersättning från försäkringssystemen om 800-1 000 MSEK år 2024.

Immunovia bjuder in till telekonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media måndagen den 29 april 2019, klockan 15:00 – 16:00 CET.

VD Mats Grahn kommer att presentera Immunovia och kommentera delårsrapporten för januari-mars 2019, ge en uppdatering från årsstämman den 26 april, följt av en frågestund. Ring gärna in några minuter före telefonkonferensen börjar.

För att delta, vänligen ring in på ett av följande nummer:

SE: +46850558352
BE: +3226200547
CH: +41225675632
DE: +4969222220380
DK: +4578150109
FR: +33170750721
NL: +31207219495
NO: +4723500236
UK: +443333009035
US: +16467224956

För frågor samt för tidsbokning av intervjuer:
ir@immunovia.com 

På Immunovias hemsida under Investerare/Finansiella Rapporter (http://immunovia.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/) kommer det att finnas en MP3-fil för den som vill lyssna av telefonkonferensen i efterhand, filen är tillgänglig inom 2 timmar efter telefonkonferensens slut.

För mer information, vänligen kontakta:
Julie Silber
Director of Investor Relations, Immunovia
Email: julie.silber@immunovia.com
Tel: +46 7 93 486 277

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. (Källa: www.immunovia.com)

Denna information är sådan information som Immunovia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanståendes kontaktpersons försorg.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

###

Immunovia kvartalsrapport januari-mars 2019