Boston An independent LDT provider
NOTE:Immunovia has ceased commercialization of the IMMray PanCan-d test. More information available here: https://rb.gy/09bxx

Inbjudan till Immunovia Informationsmöte i Stockholm den 1 juni kl 17.30 med VD MatsGrahn och Styrelseordförande Carl Borrebaeck

May 18, 2016

Aktieägare som inte har möjlighet att deltaga på Immunovias bolagsstämma den 30 maj i Lund samt övriga intresserade hälsas välkomna till ett informationsmöte där VD Mats Grahn och Styrelseordförande Carl Borrebaeck informerar om bolagets utveckling under 2015 och därefter.

Informationsmötet hålls på Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm med start kl 17.30 den 1 Juni.

Anmälan till mötet sker på http://vatorsecurities.se/summit.

Antalet platser är begränsat till 125 personer.

Hjärtligt Välkomna,

Mats Grahn
VD, Immunovia

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Grahn,

VD, Immunovia

Tfn: + 46 (0)70 532 02 30

E-post: mats.grahn@immunovia.com

Om Immunovia

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com)

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com

###