Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovias PanFAM-1 prospektiva studie samlar över 3000 prover från patienter med risk för familjär/ärftlig bukspottkörtelcancer för analys under andra halvåret 2021

februari 15, 2021

LUND, SVERIGE ― Enligt American Cancer Society ligger familjära och ärftliga riskfaktorer bakom hela 10 % av cancer i bukspottkörteln. PanFAM-1 är den hittills största, prospektiva studien med fokus på tidig diagnos av individer med hög risk för familjär/ärftlig bukspottkörtelcancer (FPC). Studien, som är designad för att understödja vägen till kostnadsersättning för Immunovias blodbaserade test, IMMray® PanCan-d, avslutade rekryteringen av nya individer från 23 övervakningsprogram för familjär/ärftlig bukspottkörtelcancer med hög risk i USA och Europa den 30 oktober, 2020. Studien rapporterar att över 3000 blodprov från 1265 individer samlats in. De sista blodproverna samlas in i april 2021. Samtliga blodprover analyseras under andra halvåret 2021.

IMMray® PanCan-d utgör en kompletterande metod till de två mest använda testmetoderna idag, endoskopiskt ultraljud (EUS) och magnetkameraundersökning (MRI). Testet öppnar därmed vägen för nya och mer exakta övervakningsprogram. De huvudsakliga målen med PanFAM-1 är:

  • att möjliggöra tidig diagnostik av bukspottkörtelcancer
  • att dokumentera IMMray® PanCan-d testets prestanda baserat på kliniska data från en prospektiv kohort av asymtomatiska individer med högriskprofil jämfört med nuvarande övervakningsmetoder dvs. bildteknik.

”Vi är glada att kunna meddela att vi nu samlat in mer än 3000 blodprov från individer med hög risk för familjär/ärftlig bukspottkörtelcancer i vår prospektiva studie, PanFAM-1. Vårt mål är att testet ska innebära en betydande inverkan på de drabbade patienternas liv och förbättra deras chanser att överleva. Det är därför vi måste upptäcka cancern i ett tidigt skede då den är som mest behandlingsbar. Vi ser fram emot resultatet av IMMray®
PanCan-d-analyserna från PanFAM-1-kohorten under andra halvåret i år”, säger Patrik Dahlen, VD Immunovia.

PanFAM-1 utformades i nära samarbete med en grupp ledande opinionsledare inom bukspottkörtelcancer som ligger bakom övervakningsprogram för familjär/ärftlig bukspottkörtelcancer med hög risk i USA och Europa. PanFAM-1 är en prospektiv multicenterstudie för tidig upptäckt av cancer i bukspottskörteln hos individer som presenterar ärftliga/familjära riskfaktorer. Viktiga milstolpar i studien omfattar 1) samtliga patienter inkluderade den 30 oktober 2020, 2) sista blodproverna samlades in i slutet av april 2021 samt 3) genomföra analyserna med det validerade IMMray®  PanCan-d testet under andra halvåret 2021.

Deltagande partners i PanFAM-1 är:
USA: New York University Hospital, NY; Columbia University, NY; Mount Sinai Hospital, NY; Stanford Gastroenterology and Hepatology, CA; Yale University, CT; University of Chicago Medical Center, IL; Massachusetts General Hospital, MA; University of Massachusetts, MA; The Ohio State University, OH; Oregon Health & Science University, OR; University of Pennsylvania, PA; University of Pittsburgh Medical Center, PA och University of Utah, UT. Kanada: The Research Institute of the McGill University Health Centre. Sverige: Karolinska Universitetssjukhus; Sahlgrenska Universitetssjukhus; Umeå Universitetssjukhus och Linköping Universitetssjukhus. Spanien: University Hospital Ramon y Cajal; University Hospital Santiago de Compostela och Catalan Institute of Oncology (ICO Hospitalet) – Bellvitge Biomedical Research Institute (IDIBELL). United Kingdom: University College London Hospital och The University of Liverpool.

 

För mer information, kontakta:
Patrik Dahlen, VD, Immunovia

E-post: patrik.dahlen@immunovia.com
Tel: +46 73 376 76 64

Om Immunovia
Immunovia AB är ett diagnostikföretag som utvecklar och kommersialiserar blodtest med hög säkerhet för tidig upptäckt av cancer och autoimmuna sjukdomar baserade på Immunovias egenutvecklade testplattform IMMray®. Testen baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar med hjälp av avancerad maskininlärning och bioinformatik för att skilja ut en uppsättning relevanta biomarkörer som indikerar en viss sjukdom. På så sätt uppstår en unik ”biomarkörsignatur för sjukdomen”.

Företaget grundades 2007 och bygger på cancerstudier och banbrytande forskning vid Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health cancercentrum i Sverige.

Den första produkten, IMMray® PanCan-d, genomgår för närvarande klinisk utvärdering i några av världens största kliniska studier om bukspottkörtelcancer, PanFAM-1, PanSYM-1 och PanDIA-1 och genomgår för närvarande slutvalidering. Bolaget siktar på en försäljningsstart i slutet av första kvartalet 2021 med efterföljande kommersiell testning under andra kvartalet.

När IMMray® PanCan-d har validerats kommer det att bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer på marknaden, med potential att väsentligt förbättra patienternas överlevnad och resultat.

Immunovia Dx Laboratories i Marlborough, Massachusetts, USA och Lund kommer att tillhandahålla laboratorietester i två ackrediterade referenslaboratorier.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

###

Pressmeddelande (PDF)