Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovias nyemission övertecknad fem gånger inför notering på Nasdaq First North

november 19, 2015

Nyemissionen i Immunovia AB (publ) (”Immunovia” eller ”Bolaget”) inför Bolagets notering på Nasdaq First North blev tecknad till 305 miljoner kronor, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 500 procent. Genom emissionen tillförs Bolaget därigenom 60 MSEK före emissionskostnader och får omkring 1 100 nya aktieägare. Beräknad första dag för handel med Bolagets aktie på Nasdaq First North är den 1 december 2015.

Immunovia har utvecklat en ny teknologi för cancerdiagnostik och kapitaltillskottet ska nu finansiera kommersialiseringen av Bolagets test för att med hjälp av blodprov diagnosticera pankreascancer. Tekniken kan bli världens första blodbaserade cancerdiagnostiska test inom detta område på marknaden. Kapitalet kommer även att användas till att vidareutveckla Immunovias kommande tester för andra cancerformer och för den autoimmuna sjukdomen lupus (SLE).

Teckningsperioden för Immunovias nyemission löpte ut den 16 november 2015. Ett antal existerande och externa investerare, däribland Ålandsbankens Fondbolag samt internationella investerare, hade före teckningsperiodens början åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen motsvarande totalt cirka 50 MSEK eller cirka 83 procent av erbjudandet. Dessa investerare prioriterades i tilldelningshänseende. Vid beslutet om tilldelning har målet i övrigt varit att uppnå en bred spridning av aktierna bland allmänheten i Sverige för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel med Immunovias aktier på Nasdaq First North.

Efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Immunovia att öka med 3 245 000 och uppgå till 14 291 216, vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet och antal röster med 29 procent.

Rådgivare
Vator Securities är finansiell rådgivare och Baker & McKenzie legal rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen och noteringen på Nasdaq First North. 

Mats Grahn
Verkställande direktör, VD, Immunovia Tel.: 46-70-5320230
Email: mats.grahn@immunovia.com

Immunovia AB
Medicon Village
Scheelevägen 2
SE-223 81 Lund

Release