Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovias blodbaserade IMMray® biomarkörsarray ger hög noggrannhet vid diagnos av icke-småcellig lungcancer i en ny samarbetsstudie

augusti 9, 2018

LUND, SVERIGE ― Immunovia AB meddelade idag att IMMray®, Immunovias blodbaserade teknologiplattform, kunde skilja friska prover i kontrollgrupp från prover med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med 95 procent noggrannhet i en ny studie som är utförd i samarbete med ett topp 10 globalt läkemedelsföretag. NSCLC är en av de tre vanligast förekommande cancertyperna, har den högsta dödligheten och står för nästan 14 procent av nya cancerfall.

Studien omfattade 100 serumprover – 50 NSCLC och 50 i kontrollgrupp, och utfördes för att bedöma den tekniska prestandan hos plattformen IMMray® vid tester för lungcancer. Som ett resultat av den höga diagnostiska noggrannheten på 95% som erhållits med IMMray® i detta projekt planerar parterna nu att genomföra större studier för att bekräfta de preliminära resultaten.

”Eftersom IMMray® tidigare har visat likartad hög noggrannhet (98 procent) vid detektering av bukspottkörtelcancer, stärker resultaten från denna studie vår tro på att IMMray® har potential att bli en central teknologiplattform för cancerdiagnos baserat på blodprover, och vi ser mycket fram emot nästa steg i detta samarbete”, säger VD Mats Grahn i ett uttalande.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Grahn

VD, Immunovia

Tel.: +46-70-5320230

Email: mats.grahn@immunovia.com

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray® SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com)

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

Press release Immunovia NSCLC