Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovias aktie steg 60 procent första handelsdagen på Nasdaq First North och omsatte 28,5 miljoner kronor

december 2, 2015

Aktier i Immunovia AB (IMMNOV) kunde igår för första gången handlas på Nasdaq Stockholm First North. Vid stängning hade aktiekursen stigit med 60 procent jämfört med introduktionspriset. Intresset från investerare var stort. Aktier för 28,5 miljoner kronor omsattes under dagen, vilket är rekord i förhållande till jämförbara noteringar på First North under 2015.

Immunovia är ett hälso- och sjukvårdsföretag baserat i Lund, i Sverige. Bolagets strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och överföra den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar som cancer betydligt tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknikplattform, IMMray™, baseras på analys av antikropps-mikroarrayer. För närvarande utför bolaget kliniska evidensstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, med målsättningen att bli det första blodbaserade testet för tidig upptäckt av pankreascancer.

”Bolagets notering på Nasdaq First North är en viktig milstolpe för vårt företag och en bekräftelse på de enorma framsteg bolaget har gjort de senaste åren. Vi tror att noteringen kommer att bidra till att bredda vår ägarbas, tilltala fler institutionella investerare, förse oss med bättre likviditet och bidra till ökat aktieägarvärde”, säger Mats Grahn, VD på Immunovia.

”Vi är fast beslutna att fortsätta genomföra vår kliniska och företagets strategi och kommersialisera IMMray™ PanCan-d för tidig diagnos av pankreascancer. Testet kommer hjälpa kliniker världen över att ingripa mycket tidigare I förloppet av denna dödliga cancer och därmed radikalt förbättra patienternas överlevnad”, fortsätter Mats Grahn.

Rådgivare
Vator Securities är finansiell rådgivare och Baker & McKenzie är juridisk rådgivare till bolaget i samband med nyemission och notering på Nasdaq First North.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Grahn, VD, Immunovia
Tfn: + 46-70-532 02 30
E-post: mats.grahn@immunovia.com

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från institutionen för Immunteknologi vid Lunds Universitet och CREATE Health, Centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att dechiffrera en stor mängd information i blodet och översätta det till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar såsom cancer, tidigare och mer noggrant än tidigare. Immunovias kärnteknologiplattform, IMMray™, är baserad på antikropps microarray analys. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, det första blodbaserade testet för tidig diagnos av cancer i pankreas. (Källa: www.immunovia.com)

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

Release