Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovia utser Philipp Mathieu som tillförordnad vd

januari 20, 2022

LUND, SVERIGE –Immunovia AB (publ) meddelar att Philipp Mathieu har utsetts till tillförordnad koncernchef och vd med omedelbar verkan. Sökandet efter en ny permanent vd fortsätter i enlighet med vad som tidigare kommunicerats.

Philipp Mathieu har bred erfarenhet som rådgivare inom företagsstrategi, M&A och kapitalmarknadstransaktioner till hälsovårds- och life science-bolag både i Europa och USA. Han har också haft ledande positioner inom den finansiella sektorn och har omfattande kompetens som investerare. Styrelsen har gett honom förtroendet att snabbt avancera Immunovias strategiska prioriteringar när bolaget etablerar sitt banbrytande test IMMray® PanCan-d i USA.

“Utnämningen av Philipp till tillförordnad vd säkerställer att vi behåller vårt strategiska momentum. Jag är mycket glad över att välkomna Philipp, vars erfarenhet i Europa och USA blir ett värdefullt tillskott till bolaget. Han har de kvalifikationer och den erfarenhet som Immunovia i nuläget behöver och jag ser fram emot att arbeta nära honom för att ta bolaget genom nästa utvecklingsfas”, säger Carl Borrebaeck, styrelseordförande i Immunovia.

För mer information, vänligen kontakta:
Carl Borrebaeck

Ordförande, Immunovias styrelse
+46 70 821 83 30
carl.borrebaeck@immun.lth.se

Tobias Bülow
Senior Director Investor Relations and Corporate Communications
+46 736 36 35 74

tobias.bulow@immunovia.com

Informationen är sådan som Immunovia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 januari 2022 klockan 08:30 CET.

Om Immunovia
Immunovia AB är ett diagnostikföretag som utvecklar och kommersialiserar blodtest med hög säkerhet för tidig upptäckt av cancer baserade på Immunovias egenutvecklade testplattform IMMray®. Testen baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar med hjälp av avancerad maskininlärning och bioinformatik för att skilja ut en uppsättning relevanta biomarkörer som indikerar en viss sjukdom. På så sätt uppstår en unik ”biomarkörsignatur för sjukdomen”.

Företaget grundades 2007 och bygger på cancerstudier och banbrytande forskning vid Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health cancercentrum i Sverige.

Den första produkten, IMMray® PanCan-d, genomgår för närvarande klinisk utvärdering i några av världens största kliniska studier för högriskgrupper i bukspottkörtelcancer, PanFAM-1, PanSYM-1 och PanDIA-1.

År 2017 grundades Immunovia, Inc. i Marlborough, Massachusetts. IMMray® PanCan-d, det första blodtestet avsett för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer på marknaden, är ett laboratorieutvecklat test (LDT) som erbjuds exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se www.immunoviainc.com.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com

Pressmeddelande (PDF)