Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovia utser Lara E. Sucheston-Campbell till Head of Clinical and Medical Affairs för att påskynda den kommersiella strategin av IMMray® PanCan-d testet på den amerikanska marknaden

januari 17, 2023

LUND, SWEDEN – Immunovia (Nasdaq Stockholm: IMMNOV), diagnostikföretaget som lanserat världens första blodbaserade test dedikerat för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer, meddelande idag att bolaget utsett Lara E. Sucheston-Campbell till Head of Medical and Clinical Affairs som startar sin tjänst den 1 februari 2023.

 

Lara kommer senast från Roche Molecular Systems där hon varit Global Director of Clinical Development inom onkologi och genetik. Innan hon började på Roche tillbringade hon över 13 år inom den akademiska världen, senast som docent vid Ohio State University. Hennes forskning fokuserade på geners bidrag för mottaglighet av cancer och överlevnad av cancer efter diagnos.

 

Lara bidrar med expertis i att designa, implementera och analysera samt i att leda storskaliga internationella kliniska, biomarkör-, genomiska och epidemiologiska studier som resulterat i nationella och internationella vetenskapliga föredrag och över 130 granskade publikationer. Hennes akademiska forskning finansierades av National Institutes of Health och Department of Defense. Hon har lång erfarenhet av att leda team inom klinisk vetenskap och av att samarbeta med viktiga opinionsbildare. Lara har en doktorsexamen i Genetic and Molecular Epidemiology från Case Western Reserve University, en masterexamen i Genetic Counseling från Ohio State University samt examen i teknologi och ekonomi.

 

“Vi är glada över att välkomna Lara till Immunovia. Hennes breda expertis inom design och genomförande av studier, samt att arbeta med viktiga opinionsbildare, kommer att hjälpa oss att stärka klinisk evidens som stöder IMMray® PanCan-d-testet, få fler kliniker att tillämpa testet samt att säkra försäkringsersättning.”, sa Philipp Mathieu, vd och koncernchef för Immunovia.

 

 

För mer information, kontakta:
Philipp Mathieu
Vd och koncernchef
philipp.mathieu@immunovia.com

 

Karin Almqvist Liwendahl
CFO
karin.almqvist.liwendahl@immunovia.com
 

Om Immunovia 
Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnaden för patienter med cancer.

Vår första produkt, IMMray® PanCan-d, är det enda blodtest som för närvarande är tillgängligt på marknaden för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Testet har oöverträffad klinisk prestanda. Kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d startade i augusti 2021 i USA där IMMray® PanCan-d erbjuds som ett laboratorieutvecklat test (LDT) exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se: www.immunoviainc.com.

Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer.

USA, den första marknaden där IMMray® PanCan-d är kommersiellt tillgänglig, är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln med ett uppskattat värde på mer än 4 miljarder USD årligen.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com.

Pressmeddelande (PDF)