Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovia utser Dr. Lisa Ford till klinisk laboratoriechef

april 29, 2024

LUND (SWEDEN) – Immunovia (IMMNOV: Nasdaq Stockholm), diagnostikföretaget som vill öka överlevnaden för patienter med bukspottkörtelcancer genom tidig upptäckt, meddelar idag utnämningen av Dr. Lisa Ford till klinisk laboratoriechef. 

 

Som Clinical Laboratory Director kommer Dr. Ford att leda laboratorieverksamheten samt forskning och utveckling av Immunovias nästa generations test. Hennes primära ansvarsområden kommer att vara att bemanna, utveckla och leda laboratorieteamet; samt kvalitetssäkring och regelefterlevnad; och att underlätta samarbete och kommunikation med externa partners, särskilt Proteomedix.  

 

Lisa har över tjugo års erfarenhet av att leda laboratorieprojektteam genom forskning, utveckling, validering (klinisk och analytisk) och implementering av diagnostiska tester. Hon har lång erfarenhet av att övervaka kliniska och bioanalytiska laboratorier samt tillhörande kvalitetssystem, hantera klinisk utveckling av test, valideringsprojekt, kvalitetsförbättring och laboratoriepersonal.  

 

"Vi är mycket glada över att utse Lisa till Lab Director för Immunovia. Lisa tillför djup expertis i att skapa labbutvecklade tester (LDT) och att leda diagnostiska laboratorier. Som konsult till Immunovia under de senaste månaderna har Lisa gjort fantastiska bidrag till vårt FoU-arbete. Hon är mycket kunnig, analytisk, noggrann och praktisk", säger Jeff Borcherding, VD och koncernchef för Immunovia. 

 

Lisa har en doktorsexamen i bioorganisk kemi från Duke University och en kandidatexamen i kemi från University of California, samt en certifiering som högkvalificerad klinisk laboratoriechef från American Board of Bioanalysis. 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jeff Borcherding

CEO och koncernchef

jeff.borcherding@immunovia.com

 

Karin Almqvist Liwendahl
CFO
karin.almqvist.liwendahl@immunovia.com
+46 70 911 56 08

 

Immunovia i korthet 
Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att öka överlevnadsfrekvensen för patienter med bukspottkörtelcancer genom tidig upptäckt av cancer. Immunovia fokuserar på utveckling och kommersialisering av blodbaserade tester för att detektera proteiner och antikroppar som indikerar att en högriskindivid har utvecklat bukspottkörtelcancer. Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer. 

 

USA är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Företaget uppskattar att den adresserbara amerikanska marknaden omfattar 1,8 miljoner individer som årligen kan dra nytta av ett test. 

 

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com. 

                                                                          ###

Pressmeddelande (PDF)