Boston An independent LDT provider

Immunovia utökar sitt lungcancerprogram baserat på l ovande resultat från den aktuella forskningsstudien

juni 26, 2020

LUND, SVERIGE – Immunovia AB (publ) (”Immunovia”) meddelar idag att bolagets resultat från den aktuella studien inom lungcancer innebär ett starkt stöd för en expansion till nästa steg i discoveryprocessen. Med det kapital som nyligen har anskaffats är Immunovia nu till fullo finansierat för att expandera programmet för lungcancer. Nästa steg i expansionen är en studie med en större kohort av nya lungcancerprover som bäst avspeglar den kommersiella miljön.

Lungcancer är den främsta orsaken till dödsfall i cancer både bland män och kvinnor. Varje år dör fler personer i lungcancer än i tjocktarms-, bröst- och prostatacancer tillsammans. Cirka 13 procent av alla nya fall av cancer är lungcancer. Med det nuvarande lungcancerprogrammet har Immunovia som mål att vara först med att presentera en möjlighet till en ökad övergripande överlevnad genom tidig upptäckt.  

– Dessa resultat från lungcancer visar att vår kraftfulla teknikplattform IMMray™ erbjuder en betydande robusthet inom lungcancer, vilket ytterligare bekräftar vår entusiasm över att plattformen har potential att revolutionera differentialdiagnostik för tidig upptäckt av många olika cancertyper, säger Mats Grahn, VD för Immunovia. Översikt över processen med Immunovias lungcancerprogramImmunovias lungcancerstudie befinner sig nu i steg 5 av discoveryprocessen (se bild). Som tidigare meddelats omfattar en discoveryprocess ofta ett flertal kliniska studier som använder prover insamlade från Immunovias växande KOL-nätverk innan man går in i utvecklingsprocessen mot kommersiell produkt.

Översikt över processen med Immunovias lungcancerprogram
Immunovias lungcancerstudie befinner sig nu i steg 5 av discoveryprocessen (se bild). Som tidigare meddelats omfattar en discoveryprocess ofta ett flertal kliniska studier som använder prover insamlade från Immunovias växande KOL-nätverk innan man går in i utvecklingsprocessen mot kommersiell produkt.
 

 
 

Informationen är sådan som Immunovia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2020 kl. 9:00 CET.

För mer information, kontakta:
Julie Silber, Director of Investor Relations, Immunovia
Email: julie.silber@immunovia.com
Tel: +46 7 93 486 277

 
Om Immunovia

Immunovia AB är ett diagnostikföretag som utvecklar och kommersialiserar blodtest med hög säkerhet för tidig upptäckt av cancer och autoimmuna sjukdomar baserade på Immunovias egenutvecklade testplattform IMMray®. Testen baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar med hjälp av avancerad maskininlärning och bioinformatik för att skilja ut en uppsättning relevanta biomarkörer som indikerar en viss sjukdom. På så sätt uppstår en unik ”biomarkörsignatur för sjukdomen”.

Företaget grundades 2007 och bygger på cancerstudier och banbrytande forskning vid Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health cancercentrum i Sverige.

Den första produkten, IMMray® PanCan-d, genomgår för närvarande klinisk utvärdering i några av världens största kliniska studier om bukspottkörtelcancer, PanFAM-1, PanSYM-1 och PanDIA-1 och nu inleds slutvalidering inför säljstart under fjärde kvartalet 2020. När IMMray® PanCan-d har validerats kommer det att bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer på marknaden, med potential att väsentligt förbättra patienternas överlevnad och resultat.

Immunovia Dx Laboratories i Marlborough, Massachusetts, USA och Lund kommer att tillhandahålla laboratorietester i två ackrediterade referenslaboratorier.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

Pressmeddelande (PDF)