Boston An independent LDT provider

Immunovia uppdaterar sin finansiella kalender

mars 12, 2024

LUND (SVERIGE) – Immunovia (IMMNOV: Nasdaq Stockholm), diagnostikföretaget med visionen att öka överlevnadsfrekvensen för patienter genom tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer, uppdaterar sin finansiella kalender för 2024.

Årsredovisning publiceras        25 april, 2024
Q1 Rapport, 2024 25 april, 2024
Årsstämma 4 juni, 2024
Q2 Rapport, 2024 22 augusti, 2024
Q3 Rapport, 2024 14 november, 2024

 

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Almqvist Liwendahl
CFO
karin.almqvist.liwendahl@immunovia.com
+46 70 911 56 08

 

Immunovia i korthet 
Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att öka överlevnadsfrekvensen för patienter med bukspottkörtelcancer genom tidig upptäckt av cancer. Immunovia fokuserar på utveckling och kommersialisering av blodbaserade tester för att detektera proteiner och antikroppar som indikerar att en högriskindivid har utvecklat bukspottkörtelcancer. Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer. 

 

USA är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Företaget uppskattar att den adresserbara amerikanska marknaden omfattar 1,8 miljoner individer som årligen kan dra nytta av ett test. 

 

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com. 

                                                                          ###

Pressmeddelande (PDF)