Boston An independent LDT provider
NOTE:Immunovia has ceased commercialization of the IMMray PanCan-d test. More information available here: https://rb.gy/09bxx

Immunovia tillkännager genomförd blocktransaktion i bolagets aktier

February 22, 2017

  •  Befintliga och nya institutionella och professionella investerare förvärvar aktier genom en blocktransaktion.
  •  Transaktionen genomfördes till priset av 95 kronor per aktie.
  •  Säljande parter har förbundit sig till nya lock up-restriktioner fram till och med utgången av 2017.

Immunovia tillkännagav idag en förändring i bolagets ägarstruktur. Totalt 400 000 aktier, motsvarande 2,4 procent av bolagets aktiekapital, såldes i en institutionell transaktion till befintliga och nya professionella och institutionella investerare. Försäljningen ägde rum genom en blocktransaktion.

Två av fyra säljande parter är personer i ledande ställning. Bolagets styrelseordförande Carl Borrebaecks ägande reducerades från 11,4 procent ned till 10,5 procent och bolagets CTO Christer Wingrens ägande reducerades från 5,8 procent ned till 5,3 procent.

Vidare har de säljande parterna förbundit sig till nya lock up-restriktioner fram till och med utgången av 2017.

Mats Grahn, VD i Immunovia, kommenterar: ”Jag är mycket glad över det förtroende som de existerande och nya investerarna uttrycker för Immunovia genom förvärv av bolagets aktier. Genom denna blocktransaktion förstärks Immunovias aktieägarbas ytterligare med institutionella och professionella investerare.”

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Grahn

VD, Immunovia

Tel.: +46-70-5320230

Email: mats.grahn@immunovia.com

Om Immunovia

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com) 

Denna information är sådan information som Immunovia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg. 

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com 

###

Release