Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovia stärker sitt amerikanska team genom utnämningen av Natalie Carfora till Head of Market Access US

maj 16, 2022

LUND, SVERIGE  Immunovia (Nasdaq Stockholm: IMMNOV) har utsett Natalie Carfora till Head of Market Access för sitt amerikanska dotterbolag, Immunovia, Inc. Natalie tar med sig omfattande expertis av processen för att nå kostnadsersättning från tidigare roller inom marknadsinträden på Scipher Medicine och Myriad Genetics. Natalie tillträder tjänsten den 23 maj 2022.

 

– Med anställningen av Natalie som Head of Market Access i USA fyller vi ytterligare en nyckelroll i linje med vår strategiska prioritet att stärka vårt amerikanska team för att driva kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d i USA. Natalie kommer att ha en viktig roll i arbetet att nå kostnadsersättning för IMMray® PanCan-d i USA, den globalt största och mest attraktiva diagnostiska marknaden, där Immunovia kommersialiserar sitt nya test sedan augusti förra året”, säger Philipp Mathieu, tillförordnad vd och koncernchef, Immunovia AB.

 

– Att etablera ersättning för IMMray® PanCan-d, det enda blodprovet som finns tillgängligt för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer, är viktigt för att det ska få bred spridning. Natalie Carfora har en meritlista av att säkerställa ersättning för nya tester för såväl nystartade bolag som Scipher Medicine och för Myriad Genetics, ett av USA:s ledande diagnostikföretag. Att få in hennes kompetens till teamet är ytterligare ett viktigt steg i att driva användandet och tillväxten för IMMray® PanCan-d, säger Jeff Borcherding, vd för Immunovia, Inc., Immunovias amerikanska dotterbolag.

 

– Utan medicinska precisionsverktyg lider patienterna av att diagnoser ställs i ett sent skede eller av bristfälliga diagnoser. Människor som är i riskzonen för bukspottkörtelcancer behöver kraftigt förbättrade sätt att upptäcka cancern tidigare. Testet IMMray® PanCan-d är ett mycket användbart kliniskt alternativ för patienter, vårdgivare och betalande parter. Jag tycker att det ska bli spännande att börja samarbeta med betalande parter för att erbjuda deras medlemmar tillgång till IMMray® PanCan-d, vilket leder till förbättrade kliniska resultat, högre patientnöjdhet och kostnadsbesparingar i vården, säger Natalie Carfora.

 

Natalie Carfora tar med sig över tio års erfarenhet av försäljning och marknadsinträden inom bioteknik, medicinska hjälpmedel och läkemedelsindustrin till teamet. Hon har fokus på att optimera patienthanteringen genom att bygga samarbeten utifrån en rad olika modeller i ett flertal kanaler inklusive betalande parter, administratörer av apoteksförmåner (PBM) och specialapotek. Natalie har en examen från Boston University School of Management med en kandidatexamen i företagsekonomi.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Philipp Mathieu

Tillförordnad vd och koncernchef
Email: philipp.mathieu@immunovia.com
 

Tobias Bülow

Senior Director Investor Relations and Corporate Communications
Email: tobias.bulow@immunovia.com
Tel: +46 736 36 35 74

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2022 klockan 08:30 CET.

 

 

Om Immunovia 
Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnadsfrekvensen för patienter med cancer.

Vår första produkt, IMMray® PanCan-d, är det enda blodtest som för närvarande är tillgängligt på marknaden specifikt för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Testet har oöverträffad klinisk prestanda. Kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d startade i augusti 2021 i USA där IMMray® PanCan-d erbjuds som ett laboratorieutvecklat test (LDT) exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se: www.immunoviainc.com.

Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer. 

USA, den första marknaden där IMMray® PanCan-d är kommersiellt tillgängligt, är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln med ett uppskattat värde på mer än 4 miljarder USD årligen.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com.

Pressmeddelande (PDF)