Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovia publicerar delårsrapport januari – mars 2021

april 28, 2021

LUND (SVERIGE) – Immunovia publicerar idag delårsrapporten för 1 januari – 31 mars 2021. Den finns tillgänglig på Immunovias webbplats.

Patrik Dahlen, VD Immunovia:
 
”Tack vare våra medarbetares stora ansträngningar uppnådde vi under kvartalet betydande framgångar för vårt blodtest IMMray® PanCan-d. Vi nådde den slutgiltiga milstolpen i utvecklingsfasen och nästa steg blev att ansöka om CLIA-certifiering för att IMMray® PanCan-d ska få marknadsgodkännande i USA. Dessutom har vi arbetat på att förbättra prestandan för testet hos symptomatiska högriskpatienter. Vi presenterade nya data som visar på såväl förbättrad specificitet som känslighet.”

 

Telefonkonferens

Investerare, analytiker och media inbjuds till en webbsänd telefonkonferens idag klockan 16:30. VD Patrik Dahlen kommer att presentera Immunovia och kommentera kvartalsrapporten följt av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring:

Sverige: +46850558373 

UK: +443333009267

USA: +18335268396 

Belgien: +3224035851 

Danmark: +4578150110 

Frankrike: +33170750720 

Tyskland: +4969222220377 

Norge: +4723963688 

Schweiz: +41225805976 

Nederländerna: +31107129162

Länk till webbsändningen: https://financialhearings.com/event/13844

En inspelning kommer i efterhand finnas tillgänglig på Immunovias webbplats (www.immunovia.com).
 

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Dahlen, VD Immunovia
E-post: patrik.dahlen@immunovia.com
Tel: +46 73 376 76 64

Informationen är sådan som Immunovia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 16.00 CET den 28 april 2021.

Om Immunovia
Immunovia AB är ett diagnostikföretag som utvecklar och kommersialiserar blodtest med hög säkerhet för tidig upptäckt av cancer och autoimmuna sjukdomar baserade på Immunovias egenutvecklade testplattform IMMray®.Testen baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar med hjälp av avancerad maskininlärning och bioinformatik för att skilja ut en uppsättning relevanta biomarkörer som indikerar en viss sjukdom. På så sätt uppstår en unik ”biomarkörsignatur för sjukdomen”.

Företaget grundades 2007 och bygger på cancerstudier och banbrytande forskning vid Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health cancercentrum i Sverige.

Den första produkten, IMMray® PanCan-d, genomgår för närvarande klinisk utvärdering i några av världens största kliniska studier om bukspottkörtelcancer, PanFAM-1, PanSYM-1 och PanDIA-1. Den slutgiltiga valideringsstudien slutfördes i Q1 2021. Kommersiell testning kommer att inledas i Q2 efter ackreditering av Immunovia Dx Laboratory i Marlborough, Massachusetts, USA.

IMMray® PanCan-d kommer att bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer på marknaden, med potential att väsentligt förbättra patienternas överlevnad och resultat.

Immunovia Dx Laboratories i Marlborough, Massachusetts, USA och Lund kommer att tillhandahålla laboratorietester i två ackrediterade referenslaboratorier.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

###

Immunovia kvartalsrapport januari-mars 2021