Boston An independent LDT provider

Immunovia presenterar vid Vator Securities Unicorn Summit

februari 16, 2016

Vator Securities Unicorn Summit är en kapitalmarknadsdag med några av de mest intressanta svenska Life Science-bolagen. Eventet anordnas den 9 mars 2016 på IVA i Stockholm, med start klockan 15:00.

LUND, Sverige – Immunovia AB är ett av fem utvalda bolag som ska presentera under eftermiddagen. För presentationen, som börjar klockan 16:00 står Mats Grahn, VD på Immunovia. Mats Grahn ska bland annat tala om kommersialiseringen av Immunovias test för tidig detektion av pankreascancer samt betydelsen av de samarbeten med Knight Cancer Institute vid OHSU i Portland USA, Mount Sinai i New York samt Liverpool University Hospital i UK som annonserats nyligen.
Dessutom kommer den nya satsningen på tester för den autoimmuna sjukdomen SLE, som pressreleasades i början av februari, att beröras.

Vator Securities har ända sedan starten 2009 framgångsrikt bistått bolag, entreprenörer
och investerare inom Life Science-sektorn med finansiell rådgivning. Visionen är att leda
arbetet med att skapa ett svenskt supercluster där kunniga investerare finner snabbt
växande bolag med potential att bli nästa svenska Unicorn (bolag med över 1 miljard dollar
i marknadsvärde) inom Life Science.

För anmälan till Vator Securities Unicorn Summit, vänligen besök deras hemsida på följande länk: http://www.vatorsecurities.se/summit.

För mer information, vänligen kontakta
Mats Grahn
, VD, Immunovia
Tfn: + 46 (0)70 532 02 30
E-post: mats.grahn@immunovia.com

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknik vid Lunds Universitet och CREATE Health – centret för translationell cancerforskning i Lund. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och överföra den till användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar både tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknikplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för att förbereda kommersialisering av IMMray™ PanCan-d som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. Källa: www.immunovia.com

Immunovias aktier (IMMNOV) finns listade på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som Certified Adviser. För mer information, vänligen besök: www.immunovia.com

Om Vator Securities
Vator Securities är en finansiell rådgivare som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i Näringslivsrådet på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA). Vator Securities har sitt säte i Stockholm. Vator Securities corporate finance-avdelning erbjuder finansiell rådgivning till snabbväxande bolag. Vator Securities erbjuder även kapitalförvaltning till kunder med en finansiell portfölj som i regel överstiger 5 miljoner kronor.

Release