Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovia presenterar listpris för IMMray® PanCan-d i USA och förbättrad prestanda i den familjära/ärftliga riskgruppen

augusti 10, 2021

LUND, SVERIGE – Immunovia AB (publ) (“Immunovia”), meddelade i förra veckan att bolagets amerikanska dotterbolag Immunovia, Inc. i Marlborough, Massachusetts, fått tillstånd att börja testa patienter med IMMray® PanCan-d, det första och enda testet på marknaden avsett för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer. Idag presenterar Immunovia två uppdateringar kring testet IMMray® PanCan-d, avseende prissättning och testets prestanda.

Testet IMMray® PanCan-d lanseras till ett listpris om 995 USD per test, vilket är högre än det tidigare kommunicerade priset om 600 USD per test. Priset har justerats för att återspegla nyligen genomförda marknadsundersökningar som visat på stark priselasticitet och hälsoekonomiska fördelar också vid ett högre pris.

”Vi ser ett mycket stort intresse för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer hos individer med bukspottkörtelcancer i familjen eller individer med genetiska anlag för bukspottkörtelcancer. Vi är stolta över att vara det första företaget som kan erbjuda ett test för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer och vi är övertygade om att testet kommer att få livsavgörande betydelse för individer i den familjära/ärftliga högriskgruppen. Marknadsstorleken är cirka 350 000 personer i dag i USA, med potential att stiga till 1,5 miljoner personer, om man inför en nationell rekommendation att testa personer med en nära släktning med bukspottkörtelcancer i USA ”, säger Patrik Dahlen, VD för Immunovia.

Immunovia, Inc. lanserar testet IMMray® PanCan-d till individer med CA19-9 nivåer högre än 2,5 U/ml. Eftersom de flesta individer med mycket låg CA19-9 saknar Lewis-antigen, vilken krävs för att syntetisera CA19-9, är IMMray® PanCan-d’s känslighet lägre i denna population. Genom denna modifiering ökar den totala känsligheten hos IMMray® PanCan-d till 89% i stadierna I och II och 92% i alla stadier. Specificiteten kvarstår på 99%.

“Vi är mycket nöjda med IMMray® PanCan-d’s prestanda och vi tror att testet kommer att uppskattas av både ledande experter och marknaden i stort. Testet erbjuder en prestanda som ligger långt över våra egna förväntningar”, säger Thomas King, MD, PhD, Medical Director på Immunovia, Inc.

IMMray® PanCan-d är ett laboratorieutvecklat test (LDT) som är tillgängligt exklusivt via Immunovia, Inc.

Immunovia kommer att offentliggöra resultatet för det första halvåret och andra kvartalet den 19 augusti. VD Patrik Dahlen, Medical Director Dr. Thomas King och Sr. Marketing Director USA, Cindy Callahan kommer att presentera vid kvartalsrapportens webbsända telefonkonferens som hålls samma dag klockan 16:30. De kommer då att ge en uppdatering kring marknadsföringsplanerna som följer lanseringen av IMMray® PanCan-d. Inbjudan till kvartalspresentationen kommer att publiceras inom kort.
 

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Dahlen, VD Immunovia
Email: patrik.dahlen@immunovia.com
Tel: +46 73 376 76 64
  

Om Immunovia
Immunovia AB är ett diagnostikföretag som utvecklar och kommersialiserar blodtest med hög säkerhet för tidig upptäckt av cancer och autoimmuna sjukdomar baserade på Immunovias egenutvecklade testplattform IMMray®. Testen baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar med hjälp av avancerad maskininlärning och bioinformatik för att skilja ut en uppsättning relevanta biomarkörer som indikerar en viss sjukdom. På så sätt uppstår en unik ”biomarkörsignatur för sjukdomen”.

Företaget grundades 2007 och bygger på cancerstudier och banbrytande forskning vid Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health cancercentrum i Sverige.

Den första produkten, IMMray® PanCan-d, genomgår för närvarande klinisk utvärdering i några av världens största kliniska studier för högriskgrupper i bukspottkörtelcancer, PanFAM-1, PanSYM-1 och PanDIA-1.

År 2017 grundades Immunovia, Inc. i Marlborough, Massachusetts. IMMray® PanCan-d, det första blodtestet avsett för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer på marknaden, är ett laboratorieutvecklat test (LDT) som erbjuds exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se www.immunoviainc.com. En europeisk lanseringsplan kommer att meddelas under andra halvåret 2021.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

###

Pressmeddelande (PDF)