Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovia ökar strategiskt samarbete med primärvårdsläkare i USA för att skapa medvetenhet om betydelsen av tidigt upptäckt av bukspottkörtelcancer

april 12, 2019

LUND – Immunovia AB (publ.) (”Immunovia”) tillkännagav i dag sitt fortsatta engagemang i det strategiska initiativet att samarbeta med primärvårdsläkare (PCP) i USA som tillsammans strävar mot målet att upptäcka cancer i bukspottkörteln på ett tidigt stadium. Detta initiativ inleddes under 2018 med Immunovias utbildningsprogram för PCP-läkare vid Fenway Park under World Pancreatic Cancer Day. Programmet belyste den viktiga roll som primärvårdsläkarna har för att upptäcka tidig bukspottkörtelcancer hos patienterna.

I början av mars i år anordnade Immunovia ett möte med primärläkarnas vetenskapliga råd och fyra framstående primärläkare verksamma i Boston. Målet med mötet var att diskutera och identifiera de bästa metoderna för att utbilda primärvårdsläkare om riskfaktorerna gällande bukspottkörtelcancer och testet IMMray™ PanCan-d. Den feedback Immunovia fick från primärvårdsläkarna var mycket värdefull och införlivas nu i Immunovias utbildningsstrategier. Resultaten från mötet kommer också att presenteras i Immunovias monter på American College of Physicians’ Internal Medicine Meeting, den 11–13 april i Philadelphia.

Mötet med det vetenskapliga rådet bekräftade också att primärvårdsläkare i hög grad är omedvetna om kopplingen mellan diabetes som inträder efter 50 års ålder och bukspottkörtelcancer. Man enades om att det är en viktig del av utbildningen för att upptäcka patienter som har större risk att utveckla bukspottkörtelcancer.

”Efter att ha arbetat som familjeläkare i över 28 år blev jag både hedrad och glad över att vara en del av Immunovias vetenskapliga primärläkarråd, i synnerhet efter att min mor gick bort i bukspottkörtelcancer för tio år sedan. När vi nu har screening för bukspottkörtelcancer inom räckhåll, vilket kommer att förbättra resultaten för de patienter som drabbas av denna förfärliga sjukdom, är det särskilt viktigt att öka medvetenheten om den här cancertypen och betydelsen av att den upptäcks tidigt av primärvårdsläkarna”, säger dr Jeffrey Gorodetsky från Winchester Physician Associates.

”Att utbilda primärvårdsläkarna om betydelsen av att tänka sig bukspottkörtelcancer som en möjlig risk redan när de tidiga symptomen sätter in kommer att få en enorm påverkan på behandlingen av sjukdomen. Immunovia ser fram emot ytterligare samarbeten med primärvårdsexperter, och vi anpassar våra strategier för att på bästa sätt tillgodose primärvårdsläkarnas utbildningsmässiga och kliniska behov. Vi är övertygade om att det ger de bästa möjligheterna för Immunovias test IMMray® PanCan-d att förbättra resultaten för patienterna”, tillägger Mats Grahn, VD för Immunovia.

För mer information, kontakta:
Julie Silber
Director of Investor Relations
Email:
julie.silber@immunovia.com
Tel: +46 7 93 486 277
 

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer (pankreascancer). I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. (Källa: www.immunovia.com) 

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com. 

Om bukspottkörtelcancer  

Bukspottkörtelcancer är en av de dödligaste cancerformerna och en av dem som är svårast att upptäcka, då tecknen och symptomen är diffusa och liknar dem för andra sjukdomar. Över 40 000 dödsfall sker i sjukdomen och över 50 000 nya fall diagnostiseras varje är bara i USA, och överlevnadsgraden fem år efter ställd diagnos är för närvarande 5–8 procent. Det förutses bli den ledande orsaken till dödsfall i cancer år 2020. Då resektionen är er framgångsrik i stadium I/II kan emellertid en tidig diagnos förbättra överlevnadsgraden på fem år från 5–8 procent upp till 49 procent.  

### 

Press Release