Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovia och universitetssjukhus i världsklass slutför avtal om insamling av blodprov i bukspottkörtelcancer för IMMray® PanCan-d

september 12, 2019

LUND, SVERIGE ― Immunovia AB (publ) (”Immunovia”) meddelar idag att Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) i Boston, Massachusetts, USA, kommer att delta i valideringen av IMMray® PanCan-d som en del av de sista stegen inför kommersialisering av det blodbaserade testet för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer. Som tidigare meddelats (länk till pressmeddelande från 3 juni 2019) är de sista tre stegen inför kommersialisering oförändrade och utgörs av följande: 1) Commercial Test Model Studie, 2) verifiering, och 3) valideringsstudie av den kommersiella biomarkörsignaturen. Pancreas and Liver Institute vid BIDMC kommer för valideringen att samla in och leverera 170 kontrollprover och blodprover från patienter med bukspottkörtelcancer (PDAC) som har genomgått en datortomografi med oroväckande tecken på bukspottkörtelcancer, och som därför har remitterats till en gastrospecialist för diagnostisk röntgenundersökning.

Professor A. James Moser, MD, FACS, är chef för Pancreas and Liver Institute, medansvarig för forskningsprogrammet om bukspottkörtelcancer vid BIDMC samt professor i kirurgi vid Harvard Medical School.

Avtalet mellan Immunovia och BIDMC tillför nya PDAC-prover och kontrollprover till Immunovias insamlingskriterier på upp till 2 000 nya prover som behövs för de återstående stegen inför kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d.

”Det är mycket spännande för oss att kunna tillkännage det här samarbetet med BIDMC. Samarbetet utgör en fantastisk möjlighet genom närheten till vårt kontor och laboratorium i Boston, samtidigt som vi fortsätter att validera potentialen hos vår IMMray® PanCan-d-teknologi,” konstaterar Mats Grahn, VD för Immunovia.

”Vid bukspottkörtelcancer är det avgörande med en tidig diagnos. Patienter som får diagnos i ett tidigt skede har bäst chans att bli botade genom operation, cytostatika och strålbehandling,” tillägger professor Moser. ”Vi välkomnar den här möjligheten att stödja arbetet mot ett gemensamt mål: att utrota den här hemska sjukdomen.”

Som tidigare meddelats kommer de sista stegen mot marknadslansering av IMMray® PanCan-d att omfatta tre utvärderingar: 1) Commercial Test Model studien förväntas slutföras till utgången av 2019, 2) verifieringen förväntas till andra kvartalet 2020, och 3) slutlig utvärdering av den blinda valideringen av IMMray® PanCan-d förväntas till tredje kvartalet 2020, strax före marknadslanseringen. (länk till pressmeddelande från 3 juni 2019).

För mer information, kontakta:

Julie Silber

Chef för Investor Relations, Immunovia

Tfn: +46-79-3486277

E-post: julie.silber@immunovia.com

Informationen är sådan som Immunovia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 13.30 den 12 september 2019.

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar såsom cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016 initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. (Källa: www.immunovia.com) 

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com. 

Om bukspottkörtelcancer  

Bukspottkörtelcancer är en av de dödligaste cancerformerna och en av dem som är svårast att upptäcka, då tecknen och symptomen är diffusa och liknar dem för andra sjukdomar. Över 40 000 dödsfall sker i sjukdomen och över 50 000 nya fall diagnostiseras varje år bara i USA, och överlevnadsgraden fem år efter ställd diagnos är för närvarande 5–9 procent. Den förutses gå om ändtarmscancer och bli den ledande orsaken till dödsfall i cancer år 2020. Då resektion är mer framgångsrikt i stadium I/II kan emellertid en tidig diagnos förbättra överlevnadsgraden hos patienter med bukspottkörtelcancer på fem år från 5–9 procent upp till 49 procent.  

###

Immunovia pressmeddelande