Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovia och Knight Cancer Institute gör gemensam satsning för tidig upptäckt av pankreascancer

oktober 5, 2015

LUND, Sverige, och PORTLAND, Oregon – Immunovia AB inleder nu ett samarbete med Knight Cancer Institute på Oregon Health & Science University (OHSU). En viktig milstolpe i den kliniska valideringen och kommersialiseringen i USA av Immunovias första test för tidig diagnos av pankreascancer.

Cancer i pankreas är en av de dödligaste cancerformerna, med en fem-års överlevnad på cirka sex procent och den andra vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken i USA. När sjukdomen upptäcks tidigt, kan överlevnaden förbättras avsevärt genom att tumören tas bort kirurgiskt. Men med tanke på att patienter sällan uppvisar symptom förrän sjukdomen är långt framskriden behövs screeningtester för att hitta tumörer när det är möjligt med kirurgi.

Screeningstest som enbart riktas mot enstaka biologiska markörer av sjukdomen är ineffektiva, eftersom de inte diskriminerar mellan pankreascancer och mindre dödliga sjukdomar såsom kronisk pankreatit, levercirros och andra gastrointestinala cancerformer, samt uppvisar för låg känslighet i jämförelse med friska individer. Men med Immunovias nya blodbaserade test för tidig diagnos av pankreascancer, IMMray™ PanCan-d, kan tidiga tecken på sjukdom upptäckas. Genom att analysera serumproteiner som ändras vid sjukdom ger testet en biologisk ögonblicksbild av en individs immunsystemsvar.

”Dagens annonserade samarbete med OHSU Knight Cancer Institute är en viktig milstolpe i den kliniska valideringen och kommersialiseringen i USA av Immunovias blodbaserade första test, IMMray™ PanCan-d som har utvecklats för tidig diagnos av pankreascancer. Vårt mål är att etablera IMMray™ PanCan-d som en standard bland pankreatologer och diabetesläkare över hela världen för att upptäcka pankreascancer i högriskgrupper mycket tidigare än vad som är möjligt i dag ”, betonade Mats Grahn, VD Immunovia.

Professor Carl Borrebaeck, styrelseordförande och grundare av Immunovia fortsatte: ” Vi är mycket glada och har stora förhoppningar vad detta samarbete kan resultera i. OHSU Knight Cancer Institute och Immunovia delar samma vision: att avsevärt förbättra överlevnad och livskvalitet för patienter och deras familjer, genom tidig detektion av denna dödliga cancer.”

Immunovia sökte samarbete med OHSU Knight Cancer Institute på grund av deras fokus på tidig upptäckt av cancer, samt den stora mängd data som samlats in om deras patientprover genom OHSU’s Brenden-Colson Center for Pancreatic Care, som leds av OHSU’s Brett C. Sheppard, M.D., och Rosalie C. Sears, Ph.D., och expertisen från deras molekylärdiagnostiklaboratorier, som leds av Christopher Corless, M.D., Ph.D. OHSU Knight Cancer Institute planerar att skapa ett av de första storskaliga forskningsprogrammen gällande tidig detektion efter en donation på 1 miljard dollar.

Forskare från OHSU Knight Cancer Institute kommer i och med det nya samarbetet bidra till att bekräfta testresultaten av IMMray™ PanCan-d genom att validera testresultaten med blodprov som samlats in från samtyckande patienter med pankreascancer.

Prover från Brenden-Colson Center kommer att användas, tillsammans med jämförbara kontroller från en retrospektiv studie, i en amerikansk population, för att verifiera resultaten av tidigare studier i Europa och Kina. De Brenden-Colson registrerade blodproverna samlades in vid tidpunkten för diagnos, före, under och efter behandling. Den kliniska valideringsstudien kommer att omfatta totalt cirka 600 prover, med prov från olika stadier av pankreascancer, matchade kontroller, samt pankreatitpatienter. Efter att testet har verifierats, kommer OHSU Knight Diagnostic Laboratories validera det för klinisk tillämpning; laboratorierna är Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA) certifierade och ackrediterade av College of American Pathologists (CAP).

”– Vi förväntar oss att vårt samarbete med Immunovia inte bara kommer att förbättra typen av screeningtest som finns tillgängliga, utan även ge oss möjlighet att ingripa tidigare i sjukdomsförloppet. För att kunna påverka patienternas liv och förbättra deras överlevnadschanser måste vi upptäcka cancer tidigare då sjukdomen är mest behandlingsbar. Immunsystemet är ett tidigt varningssystem som är ovärderligt i detta arbete”, säger Brian Druker, M.D., director, OHSU Knight Cancer Institute.

IMMray™ plattformen är en kombination av många års forskning inom klinisk immunoproteomik vid Lunds Universitets translationella cancercenter CREATE Health som lett till utveckling av unika signaturer av serumbiomarkörer och state-of-the-art bioinformatik algoritmer och programvara för att tolka kliniska testdata från en mängd olika allvarliga sjukdomar. Varje blodprov analyseras och karakteriseras med hjälp av ett sjukdomsspecifikt antikroppschip som riktas mot en multiplex panel av biomarkörer. Ett enkelt blodprov ger således all information som behövs för att möjliggöra tester för tidig diagnos, såväl som att följa sjukdomsprogression, och/eller terapimonitorering.

Efter validering kan Immunovias specifika test, IMMray™ PanCan-d, bli det första blodbaserade testet för tidig och specifik diagnos av pankreascancer. Testet ska förse läkare med bedömningsunderlag tillräckligt tidigt för att kunna operera bort tumören.

OHSU Knight Cancer Institute och Immunovia planerar även att samarbeta angående tester för andra cancerformer med samma teknik. OHSU Knight Cancer Institute kommer också att använda testplattformen för att främja sitt arbete med att utveckla precisionscancerbehandlingar, och så småningom kommer tekniken att användas, som en del i ett storskaligt forskningsprogram för tidig upptäckt. Detta forskningsprogram möjliggörs genom det framgångsrika slutförandet av 1 miljard USD Knight Cancer Challenge kampanjen som lanserades efter ett löfte om 500 miljoner USD från Nike grundare Phil Knight och hans hustru Penny.

Amanda Gibbs
OHSU Head of Media Relations
Tel.: +1-503-494-8231
Email: gibbam@ohsu.edu

Mats Grahn
Verkställande direktör, VD, Immunovia Tel.: +46-70-5320230
Email: mats.grahn@immunovia.com

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från institutionen för Immunteknologi vid Lunds Universitet och CREATE Health, Centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att dechiffrera en stor mängd information i blodet och översätta det till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar såsom cancer, tidigare och mer noggrant än tidigare. Immunovias kärnteknologiplattform, IMMray™, är baserad på antikropps microarray analys. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, det första blodbaserade testet för tidig diagnos av cancer i pankreas. (Källa: www.immunovia.com)

Om Knight Cancer Institute vid Oregon Health & Science University (OHSU)
Knight Cancer Institute vid Oregon Health & Science University är pionjärer inom området precisionscancermedicin. Institutets director, Brian Druker, MD, visade att det var möjligt att stänga ned endast de celler som gör det möjligt för cancer att växa utan att skada friska celler. Detta forskningsgenombrott har möjliggjort precisionsbehandlingar som innebär att en tidigare dödlig form av sjukdomen numera är hanterbar. OHSU Knight Cancer Institute är det enda nationellt utsedda cancercentrat mellan Sacramento och Seattle – en ära som endast landets främsta cancercentra föräras. OHSU erbjuder de senaste behandlingarna och teknologier samt hundratals forskningsstudier och kliniska prövningar.

Information
Carl Borrebaeck, Prof., för närvarande director of CREATE Health, Translational Cancer Center, Lunds Universitet; dekan vid avdelningen Immunoteknologi och tidigare vice rektor Lunds Universitet (med ansvar för innovation). Carl är styrelseordförande och en av grundarna av Immunovia.

Brian Druker, M.D., is director of the Oregon Health & Science University Knight Cancer Institute, associate dean for oncology in the OHSU School of Medicine, JELD-WEN Chair of Leukemia Research at OHSU, and a Howard Hughes Medical Institute investigator.

Pressmeddelande: Immunovia och Knight Cancer Institute gör gemensam satsning för tidig upptäckt av pankreascancer