Boston An independent LDT provider

Immunovia meddelar uppdaterad finansiell kalendern för finansåret 2023

januari 19, 2023

LUND (SWEDEN) – Immunovia, ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnadsfrekvensen för patienter med cancer, meddelar bolagets finansiella kalender för 2023 och 2024.

 

23 februari, 2023  Årsrapport 2022
25 april, 2023       Q1 2023
23 augusti, 2023  Q2 2023
9 november, 2023  Q3 2023
21 februari, 2024  Årsrapport 2023

 

Årsstämman kommer hållas den 26 april, 2023.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Almqvist Liwendahl
CFO

karin.almqvist.liwendahl@immunovia.com 
+46 70 911 56 08

 

 

Om Immunovia  
Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnadsfrekvensen för patienter med cancer.

Vår första produkt, IMMray® PanCan-d, är det enda blodtest som för närvarande är tillgängligt på marknaden för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Testet har oöverträffad klinisk prestanda. Kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d startade i augusti 2021 i USA där IMMray® PanCan-d erbjuds som ett laboratorieutvecklat test (LDT) exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se: www.immunoviainc.com.

Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer. 

USA, den första marknaden där IMMray® PanCan-d är kommersiellt tillgängligt, är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln med ett uppskattat värde på mer än 4 miljarder USD årligen.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com.

 

                                                                           ###

Pressmeddelande (PDF)