Boston An independent LDT provider

Immunovia meddelar positiva resultat från verifieringsstudien för IMMray[®] PanCan-d

september 29, 2020

LUND, SVERIGE – Immunovia, ett diagnostikföretag som utvecklar blodtest med hög noggrannhet för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer och autoimmuna sjukdomar meddelar idag positiva resultat från verifieringsstudien och kommer nu att inleda valideringsstudien, det sista steget inför lanseringen av IMMray® PanCan-d. Analysen från verifieringsstudien visar resultat i linje med den tidigare commercial test model-studien (CTMS), vilket banar väg för genomförande av den slutliga blinda valideringsstudien.

”Vi är mycket nöjda med resultaten från verifieringsstudien och påbörjar nu förberedelserna för valideringsprocessen, samtidigt som vi avslutar viss bioinformatik för samtliga undergrupper av prover i verifieringsstudien. Dessa slutliga resultat kommer att offentliggöras så snart studieanalysen är helt avslutad. Vi håller fast vid vår plan för lanseringen av IMMray® PanCan-d och är nu bara ett steg ifrån försäljningsstarten av IMMray® PanCan-d under fjärde kvartalet”, säger Mats Grahn, VD.

Om verifieringsstudien

Studien utformades för att verifiera den kommersiella biomarkörsignaturen av IMMray® PanCan-d med hjälp av kända prover samt för att ytterligare validera dess noggrannhet i att differentiera stadie I till IV av bukspottkörtelcancer versus kontrollgrupper som bäst speglar den kliniska, kommersiella situationen (dvs. patienter med icke-specifika men oroande symtom). Alla prover var nyinsamlade genom våra Key Opinion Leaders (KOL) vid center för bukspottkörtelsjukdomar i USA och Europa. Verifieringsstudien föregår den slutliga blinda valideringsstudien som krävs för en försäljningsstart.

Informationen är sådan som Immunovia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 8.30 CET den 29 september 2020.

För mer information, kontakta:

Julie Silber, Director of Investor Relations, Immunovia

Mejl: julie.silber@immunovia.com

Tel: +46 7 93 486 277

Om Immunovia
Immunovia AB är ett diagnostikföretag som utvecklar och kommersialiserar blodtest med hög säkerhet för tidig upptäckt av cancer och autoimmuna sjukdomar baserade på Immunovias egenutvecklade testplattform IMMray®. Testen baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar med hjälp av avancerad maskininlärning och bioinformatik för att skilja ut en uppsättning relevanta biomarkörer som indikerar en viss sjukdom. På så sätt uppstår en unik ”biomarkörsignatur för sjukdomen”.

Företaget grundades 2007 och bygger på cancerstudier och banbrytande forskning vid Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health cancercentrum i Sverige.

Den första produkten, IMMray® PanCan-d, genomgår för närvarande klinisk utvärdering i några av världens största kliniska studier om bukspottkörtelcancer, PanFAM-1, PanSYM-1 och PanDIA-1 och nu inleds slutvalidering inför säljstart under fjärde kvartalet 2020. När IMMray® PanCan-d har validerats kommer det att bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer på marknaden, med potential att väsentligt förbättra patienternas överlevnad och resultat.

Immunovia Dx Laboratories i Marlborough, Massachusetts, USA och Lund kommer att tillhandahålla laboratorietester i två ackrediterade referenslaboratorier.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

###

Release