Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovia meddelar positiv återkoppling gällande erfarenhetsprogram med IMMray® PanCan-d

oktober 12, 2022

LUND, SWEDEN – Immunovia AB (Nasdaq Stockholm: IMMNOV) meddelade idag den positiva feedback bolaget fått från sitt erfarenhetsprogram för IMMray® PanCan-d-testet i USA, vilket närmar sig slutskedet. Programmet har hittills inkluderat 23 specialistläkarmottagningar runt om i USA. De läkare som ingått i programmet har visat stort intresse för att använda IMMray® PanCan-d för att upptäcka bukspottkörtelcancer i tidigt stadium.

Immunovias erfarenhetsprogram utformades för att vårdgivare i USA skulle få klinisk erfarenhet av att använda IMMray® PanCan-d-testet. Feedback från deltagande läkare visar på att IMMray® PanCan-d är ett viktigt test för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer och att man vill implementera testet i vanlig patientvård. Det nya testet har antagits brett av läkare vid 23 specialistläkarmottagningar runt om i USA och bidragit till att fler patienter screenas för bukspottkörtelcancer i tidigt skede. Immunovia räknar med att slutföra erfarenhetsprogrammet före årets slut. Därefter avser bolaget att släppa en mer omfattande analys av feedback och tillämpning bland de läkare som deltagit. 

Dr. Rosario Ligresti från Hackensack Meridian Health’s i New Jersey har använt IMMray® PanCan-d-testet sedan april. Enligt Dr. Ligresti har möjligheten att kunna erbjuda ett blodprov som kan upptäcka tidigt stadium bukspottskörtelcancer (PDAC) varit en ’game-changer’. 

Han uttryckte, ”Med vårt läge i New Jersey och med antalet högkvalitativa specialistmottagningar runt oss är IMMray® PanCan-d ett verktyg för att inkludera nya patienter till vårt övervakningsprogram. De nuvarande diagnosmetoderna är ofullkomliga och inte alltid behagliga att genomgå för våra patienter. Utöver det har IMMray® PanCan-d varit ett bra komplement till vår diagnostik och gett oss ytterligare information för att vi bättre ska kunna hjälpa våra patienter.” 

I september erhöll Immunovia ett preliminärt fastställande för IMMray® PanCan-d från Centers of Medicare & Medicaid Services i USA. 

”Vi är mycket nöjda med den positiva feedbacken på vårt erfarenhetsprogram i USA”, säger Philipp Mathieu – Vd och koncernchef för Immunovia. ”Att öka antalet patienter som kan få bukspottskörtel cancer diagnostiserat i tidigt stadium gör det möjligt för fler att få sin tumör opererad, vilket idag är den enda möjliga behandlingen som finns tillgänglig. Det preliminära fastställandet av ersättning från CMS som vi nyligen erhöll och vårt framgångsrika erfarenhetsprogram är viktiga steg för att bygga Immunovias kommersiella närvaro i USA.” 

För mer information, kontakta:
Philipp Mathieu
Vd och koncernchef
philipp.mathieu@immunovia.com

Karin Almqvist Liwendahl
CFO
karin.almqvist.liwendahl@immunovia.com

Om Immunovia
Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnaden för patienter med cancer.

Vår första produkt, IMMray® PanCan-d, är det enda blodtest som för närvarande är tillgängligt på marknaden för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Testet har oöverträffad klinisk prestanda. Kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d startade i augusti 2021 i USA där IMMray® PanCan-d erbjuds som ett laboratorieutvecklat test (LDT) exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se: www.immunoviainc.com.

Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer.

USA, den första marknaden där IMMray® PanCan-d är kommersiellt tillgänglig, är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln med ett uppskattat värde på mer än 4 miljarder USD årligen.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com.
 

Pressmeddelandet (PDF)