Boston An independent LDT provider

Immunovia meddelar förändringar i ledningsgruppen för att accelerera genomförandet av strategiska prioriteringar

oktober 19, 2022

LUND, SWEDEN – Idag meddelande Immunovia AB (Nasdaq Stockholm: IMMNOV) förändringar i bolagets verkställande ledningsgrupp med syftet att accelerera genomförandet av strategiska prioriteringar.  

 

Den nya verkställande ledningsgruppen kommer fokusera på leverans i nästa fas av Immunovias strategi och kommersiella tillväxt. Från och med 1 november kommer den verkställande ledningsgruppen bestå av Vd & koncernchef Philipp Mathieu, CFO Karin Almqvist Liwendahl och VD för Immunovias amerikanska dotterbolag Immunovia Inc. Jeff Borcherding. Därtill kommer en ny COO-roll att adderas till i den verkställande ledningsgruppen under första kvartalet 2023. 

 

Den nya organisationsstrukturen kommer särskilt inrikta sig på den kommersiella utrullningen av IMMray PanCan-d-testet i USA och det strategiska partnerskapet med Proteomedix som meddelades tidigare denna vecka. 

 

“Vi har tagit viktiga steg och gjort betydelsefulla framsteg i att verkställa bolagets strategiska prioriteringar som jag satte i februari. En mindre och fokuserad verkställande ledningsgrupp kommer säkerställa att Immunovia-teamet förblir inriktade på att genomföra vår strategiska plan och leverera på kommersiell tillväxt,” säger Philipp Mathieu –VD & koncernchef, Immunovia. 

 

 

För mer information, kontakta: 

Philipp Mathieu 

Vd och koncernchef 

philipp.mathieu@immunovia.com

 

Karin Almqvist Liwendahl 

CFO 

karin.almqvist.liwendahl@immunovia.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 19 oktober 2022 klockan 08:30 CET.

Om Immunovia  
Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnaden för patienter med cancer. 

 

Vår första produkt, IMMray® PanCan-d, är det enda blodtest som för närvarande är tillgängligt på marknaden för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Testet har oöverträffad klinisk prestanda. Kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d startade i augusti 2021 i USA där IMMray® PanCan-d erbjuds som ett laboratorieutvecklat test (LDT) exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se: www.immunoviainc.com. 

 

Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer. 

 

USA, den första marknaden där IMMray® PanCan-d är kommersiellt tillgänglig, är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln med ett uppskattat värde på mer än 4 miljarder USD årligen. 

 

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com. 

Pressmeddelande (PDF)