Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovia meddelar finansiell kalendern för finansåret 2024

januari 4, 2024

LUND (SWEDEN) – Immunovia, ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnadsfrekvensen för patienter med cancer, meddelar bolagets finansiella kalender för 2024.

 

Årsrapport 2023

Februari 21, 2024 

Årsredovisning publiceras

Mars 15, 2024 

Q1 Rapport, 2024

April 25, 2024 

Q2 Rapport, 2024

Augusti 22, 2024 

Q3 Rapport, 2024

November 14, 2024  

Årsstämman kommer hållas den 25 April, 2024, 15:00-16:00 CET.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Almqvist Liwendahl

CFO

karin.almqvist.liwendahl@immunovia.com

+46 709 11 56 08

 

Immunovia i korthet
Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att öka överlevnadsfrekvensen för patienter med bukspottkörtelcancer genom tidig upptäckt av cancer. Immunovia fokuserar på utveckling och kommersialisering av blodbaserade tester för att detektera proteiner och antikroppar som indikerar att en högriskindivid har utvecklat bukspottkörtelcancer. Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer.

USA är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Företaget uppskattar att den adresserbara amerikanska marknaden omfattar 1,8 miljoner individer som årligen kan dra nytta av ett test.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com.

Pressmeddelande (PDF)