Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovia meddelar den finansiella kalendern för finansåret 2023

november 11, 2022

LUND (SWEDEN) – Immunovia, ett diagnostikföretag med visionen att revolitionera den blogbaserade diagnostiken och öka överlevnadsfrekvensen för patienter med cancer, meddelar bolagets finansiella kalender för 2023 och 2024.

9 februari, 2023 Årsrapport 2022
25 april, 2023 Q1 2023
24 agusti, 2023 Q2 2023
9 november, 2023 Q3 2023
21 februari, 2024 Årsrapport 2023

 
Årsstämman kommer hållas den 27 april, 2023
.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Almqvist Liwendahl
CFO
kain.almqvist.liwendahl@immunovia.com
+46 70 911 56 08

 

 

Om Immunovia  
Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnadsfrekvensen för patienter med cancer.

Vår första produkt, IMMray® PanCan-d, är det enda blodtest som för närvarande är tillgängligt på marknaden för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Testet har oöverträffad klinisk prestanda. Kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d startade i augusti 2021 i USA där IMMray® PanCan-d erbjuds som ett laboratorieutvecklat test (LDT) exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se: www.immunoviainc.com.

Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer. 

USA, den första marknaden där IMMray® PanCan-d är kommersiellt tillgängligt, är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln med ett uppskattat värde på mer än 4 miljarder USD årligen.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com.

Pressmeddelande (PDF)