Boston An independent LDT provider

Immunovia meddelar att man framgångsrikt slutfört discoveryfasen av nästa generations test

november 7, 2023

LUND (SVERIGE) Immunovia (Nasdaq Stockholm: IMMNOV), diagnostikföretaget fokuserat på tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln, meddelade idag att man framgångsrika slutfört discoveryfasen för företagets nästa generations test. 

 

Studien, som markerar en viktig milstolpe i utvecklingen av Immunovias nästa generations test för att upptäcka bukspottkörtelcancer i ett tidigt stadium, har varit framgångsrikt och man har funnit mer än ett dussin proteiner i blodet som identifierar pankreatiskt duktalt adenokarcinom (PDAC) för patienter i stadie I och II. Studien är den mest omfattande pankreatiska proteomikstudien som gjorts hittills och har använts sig av Olink-plattformen för att utforska nästan 3 000 proteinbiomarkörer. Det nya testet är utformat för att fungera över alla ras- och etniska grupper utan att kompromissa med precisionen och därmed övervinna en viktig begränsning av Immunovias första generationens test, IMMray PanCan-d. 

 

"Vi är glada över att kunna meddela betydande framsteg i utvecklingen av vårt nästa generations test för att upptäcka tidigt stadium av bukspottskörtelcancer. Under de tre senaste månaderna har vi väsentligt omstrukturerat och effektiviserat vår verksamhet, vilket har gett resultat i den snabba och kostnadseffektiva utvecklingen av nästa generations test,” säger Jeff Borcherding, Immunovias CEO. 

 

"Studien slutfördes snabbt tack vare Immunovias omfattande interna samling av blodprover från PDAC-patienter samt kontroller. Vi har nu identifierat flera kombinationer av nya proteinbiomarkörer som verkar överträffa både CA19-9 och IMMray PanCan-d,” tillade Jeff Borcherding. 

 

Immunovia och dess utvecklingspartner Proteomedix håller på att utveckla högkvalitativa analyser för att noggrant mäta de identifierade biomarkörerna. Nästa steg blir att slutföra en studie för att välja vilka biomarkörer som ska inkluderas i det test som kommer att tas till marknaden, optimera testet och bedöma dess noggrannhet. Senare under 2024 avser Immunovia att bekräfta testets analytiska validitet och genomföra en stor klinisk valideringsstudie. 

 

Immunovia har valt ELISA-plattformen, en kommersiellt tillgänglig plattform, för nästa generations test, vilket kommer att göra det möjligt för företaget att skala tester snabbare och till en lägre kostnad jämfört med den tidigare proprietära IMMray-plattformen. 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jeff Borcherding

VD

jeff.borcherding@immunovia.com

 

Karin Almqvist Liwendahl
CFO
karin.almqvist.liwendahl@immunovia.com
+46 70 911 56 08

 

Immunovia i korthet
Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att öka överlevnadsfrekvensen för patienter med bukspottkörtelcancer genom tidig upptäckt av cancer. Immunovia fokuserar på utveckling och kommersialisering av blodbaserade tester för att detektera proteiner och antikroppar som indikerar att en högriskindivid har utvecklat bukspottkörtelcancer. Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer.

 

USA är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Företaget uppskattar att den adresserbara amerikanska marknaden omfattar 1,8 miljoner individer som årligen kan dra nytta av ett test.

 

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com.

                                                                          ###

 

Pressmeddelande (PDF)