Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovia ingår licensavtal med JW BioScience avseende biomarkörer för bukspottkörtelcancer

september 13, 2021

LUND, SVERIGE – Immunovia AB (publ) (“Immunovia”), ett diagnostikföretag som utvecklar och säljer mycket noggranna tester för tidig upptäckt av cancer, offentliggör idag att Immunovia har stärkt sitt patentskydd för biomarkörer för bukspottkörtelcancer genom att erhålla en global licens från det sydkoreanska företaget JW Bioscience IP-portfölj.

Licensavtalet ger Immunovia globala kommersiella rättigheter till två biomarkörer för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer. Biomarköererna ingår också i Immunovia, Inc.’s blodtest IMMray® PanCan-d’s biomarkörsignatur. Immunovias upptäckt av biomarkörerna skedde oberoende av JW Bioscience och Immunovia har nu säkrat fullständig rätt att använda de immateriella rättigheterna.

Detaljerna i avtalet och affärens storlek kommer inte att offentliggöras enligt överenskommelse mellan båda parter.

”Vi är glada över att ingå detta avtal som ytterligare säkrar relevant IP och validerar vårt angreppssätt för att upptäcka biomarkörer. Genom detta avtal kommer Immunovia och JW Bioscience utvärdera möjligheter till kommersiella samarbeten för att möjliggöra tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer på den koreanska marknaden”, säger Patrik Dahlen, Immunovias VD.

“Detta kontrakt är en viktig milsten för JW Bioscience unika IP position och ett erkännande av JW Bioscience teknologi på den globala marknaden,” säger Eun-Kyung Hahm, VD för JW Bioscience, och tillägger ”Genom samarbetet med Immunovia kommer JW Bioscience ha möjlighet att ytterligare stärka sina kommersiella och teknologiska konkurrensfördelar.”

Immunovia har en stark och omfattande patentportfölj bestående av sju patentfamiljer med biomarkörer inom bukspottkörtelcancer.

Om JW Bioscience

JW Bioscience är ett företag som fokuserar på forskning och utveckling inom diagnostiska reagens och medicinsk utrustning. Kommersialisering pågår av bolagets in vitro-diagnostikpaket som baseras på den egna teknologin inom diagnostikfälten sepsis och bukspottkörtelcancer. Därutöver utvecklar företaget patientnära analyser inom in vitro-diagnostik som möjliggör snabba och enkla diagnoser. Företaget är också en pionjär inom anpassning av viktig medicinsk utrustning via produkter utvecklade med företagets egen teknologi, exempelvis LED astral lampa och kuvös för nyfödda.

I december 2020 blev JW Bioscience införlivat som dotterbolag till JW Life Science inom JW koncernen. JW Life Science är ett bolag specialiserat på produktion av infusion. Med stabil finansiell ställning planerar JW Life Science att säkra framtida tillväxt genom investeringar i forskning och utveckling inom diagnostiska reagens likväl som näringslösningar.

JW Life Science är noterat på Seoulbörsen och ingår i KOSPI-index som ”034080”.

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Dahlen, VD Immunovia
Email: patrik.dahlen@immunovia.com
Tel: +46 73 376 76 64

Om Immunovia
Immunovia AB är ett diagnostikföretag som utvecklar och kommersialiserar blodtest med hög säkerhet för tidig upptäckt av cancer och autoimmuna sjukdomar baserade på Immunovias egenutvecklade testplattform IMMray®. Testen baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar med hjälp av avancerad maskininlärning och bioinformatik för att skilja ut en uppsättning relevanta biomarkörer som indikerar en viss sjukdom. På så sätt uppstår en unik ”biomarkörsignatur för sjukdomen”.

Företaget grundades 2007 och bygger på cancerstudier och banbrytande forskning vid Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health cancercentrum i Sverige.

Den första produkten, IMMray® PanCan-d, genomgår för närvarande klinisk utvärdering i några av världens största kliniska studier för högriskgrupper i bukspottkörtelcancer, PanFAM-1, PanSYM-1 och PanDIA-1.

År 2017 grundades Immunovia, Inc. i Marlborough, Massachusetts. IMMray® PanCan-d, det första blodtestet avsett för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer på marknaden, är ett laboratorieutvecklat test (LDT) som erbjuds exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se www.immunoviainc.com. En europeisk lanseringsplan kommer att meddelas under andra halvåret 2021.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

Pressmeddelande (PDF)