Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovia, Inc:s laboratorium erhåller ackreditering från College of American Pathologists – ett betydande steg i den rikstäckande utrullningen av IMMray® PanCan-d i USA

mars 8, 2022

LUND, SVERIGE  Ackrediteringskommittén vid College of American Pathologists (CAP) har beviljat ackreditering för Immunovia. Inc, i Marlborough, Massachusetts, baserat på de positiva resultaten av den inspektion som nyligen genomfördes som en del av CAP:s ackrediteringsprogram.

Immunovias tillförordnade vd Philipp Mathieu kommenterar: – Det här är en spännande dag för Immunovia, eftersom CAP-ackrediteringen inte bara visar att vårt laboratorium håller högsta standard, utan också ger oss möjlighet att ansöka om laboratorieackreditering i de resterande fem amerikanska delstaterna. Det innebär att vi kommer att kunna erbjuda IMMray® PanCan-d-testet till människor i samtliga 50 delstater, inklusive Kalifornien och New York, inom den närmaste framtiden. Det är för oss ytterligare ett steg framåt i vår mission att göra tidig detektion av bukspottkörtelcancer tillgänglig för en bredare grupp.

College of American Pathologists gratulerade Thomas King, läkare, filosofie doktor och Medical Director för Immunovia. Inc, till den utmärkta kvaliteten på de tillhandahållna tjänsterna och informerade honom om det nationella erkännandet. Immunovia. Inc, är nu en av över 8 000 CAP-ackrediterade anläggningar i världen.

– Det här är en mycket viktig milstolpe för företaget, eftersom det ytterligare bekräftar kvaliteten på vårt laboratorium och de tjänster som vi tillhandahåller med IMMray® PanCan-d-testet, både för läkare och för patienter som löper hög risk att utveckla bukspottkörtelcancer, konstaterar dr Thomas King.

USA:s federala regering har gett sitt erkännande till CAP:s ackrediteringsprogram för laboratorier, som startade i början av 1960-talet, och förklarat det vara lika strikt eller ännu striktare än regeringens eget inspektionsprogram.

Under ackrediteringsprocessen, som är utformad för att garantera högsta vårdstandard för alla laboratoriepatienter, granskar inspektörerna från CAP laboratoriets arkiv och kvalitetskontroll av procedurerna under de senaste två åren. CAP-inspektörerna granskar också laboratoriepersonalens meriter, utrustning, anläggning, säkerhetsprogram och övergripande ledning.

För ytterligare information kontakta:
Philipp Mathieu
Tillförordnad koncernchef och vd
E-post: philipp.mathieu@immunovia.com

Tobias Bülow
Senior Director Investor Relations and Corporate Communications
E-post: tobias.bulow@immunovia.com
Tel: +46 736 36 35 74

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 mars 2022 klockan 12:30 CET.

Om College of American Pathologists
Som världens största organisation för legitimerade patologer och en ledande leverantör av program för laboratorieackreditering och kompetenstester står College of American Pathologists (CAP) till tjänst för patienter, patologer och allmänheten genom att främja och förespråka högsta kvalitet i all praktik inom patologi och laboratoriemedicin i hela världen. Mer information finns i CAP:s årsredovisningcap.org.

Om Immunovia
Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnadsfrekvensen för patienter med cancer.

Vår första produkt, IMMray® PanCan-d, är det enda blodtest som för närvarande är tillgängligt på marknaden specifikt för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Testet har oöverträffad klinisk prestanda. Kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d startade i augusti 2021 i USA där IMMray® PanCan-d erbjuds som ett laboratorieutvecklat test (LDT) exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se: www.immunoviainc.com.

Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer. 

USA, den första marknaden där IMMray® PanCan-d är kommersiellt tillgängligt, är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln med ett uppskattat värde på mer än 4 miljarder USD årligen.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com.

Pressmeddelande (PDF)