Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovia, Inc.’s Medical Director Dr. Thomas King inbjuden som huvudtalare av US National Cancer Institute

oktober 29, 2021

LUND, SVERIGE – Immunovia AB (publ) (“Immunovia”), ett diagnostikföretag som utvecklar och säljer mycket noggranna tester för tidig upptäckt av cancer, offentliggör idag att

Thomas King, MD, PhD, Medical Director för Immunovia, Inc. fått inbjudan att vara huvudtalare och presentera inför U.S. National Cancer Institute (NCI) Pancreatic Cancer Detection Consortium (PCDC) på dess kommande styrkommittémöte som genomförs digitalt den 13-14 december 2021.

Dr. Thomas Kings huvudanförande kommer att fokusera på Immunovias senaste framsteg inom tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer och studieresultaten för IMMray® PanCan-d. Immunovias test IMMray® PanCan-d är världens första blodtest särskilt avsett för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer. Det är tillgängligt som ett laboratorieutvecklat test i USA exklusivt via Immunovia, Inc..

“Vi ser mycket fram emot att delta i programmet som National Cancer Institute låter genomföra eftersom vi anser att robusta biomarkörer som de i IMMray® PanCan-d i nuläget utgör den bästa möjligheten att påverka överlevnaden hos patienter med bukspottkörtelcancer genom att upptäcka tumörerna i ett tidigt stadium när de är möjliga att operera,” säger Dr. Thomas King.

Pancreatic Cancer Detection Consortium’s huvudsyfte är att “utveckla och testa nya molekylära biomarkörer och avbildningsbiomarkörer för att förbättra upptäckten av bukspottkörtelcancer i tidiga stadium och dess organskador och identifiera individer som har hög risk att utveckla bukspottkörtelcancer och är kandidater för tidiga insatser.”

Det finns åtta PCDC-grupper som fokuserar på detta mål, med huvudforskare från ledande akademiska centra inom bukspottkörtelcancer i USA.

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Dahlen, VD Immunovia
Email: patrik.dahlen@immunovia.com
Tel: +46 73 376 76 64

Om Immunovia
Immunovia AB är ett diagnostikföretag som utvecklar och kommersialiserar blodtest med hög säkerhet för tidig upptäckt av cancer baserade på Immunovias egenutvecklade testplattform IMMray®. Testen baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar med hjälp av avancerad maskininlärning och bioinformatik för att skilja ut en uppsättning relevanta biomarkörer som indikerar en viss sjukdom. På så sätt uppstår en unik ”biomarkörsignatur för sjukdomen”.

Företaget grundades 2007 och bygger på cancerstudier och banbrytande forskning vid Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health cancercentrum i Sverige.

Den första produkten, IMMray® PanCan-d, genomgår för närvarande klinisk utvärdering i några av världens största kliniska studier för högriskgrupper i bukspottkörtelcancer, PanFAM-1, PanSYM-1 och PanDIA-1.

År 2017 grundades Immunovia, Inc. i Marlborough, Massachusetts. IMMray® PanCan-d, det första blodtestet avsett för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer på marknaden, är ett laboratorieutvecklat test (LDT) som erbjuds exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se www.immunoviainc.com. En europeisk lanseringsplan kommer att meddelas under andra halvåret 2021.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

Pressmeddelande (PDF)