Boston An independent LDT provider

Immunovia, Inc. erhåller licencsrättigheter från hälsodepartementet i Kalifornien för IMMray® PanCan-d-test

augusti 11, 2022

LUND, Sverige  Hälsodepartementet i Kalifornien har beviljat Immunovia, Inc., det amerikanska dotterbolaget till Immunovia AB (Nasdaq Stockholm: IMMNOV), licensrättigheter för kliniska laboratorier, vilket gör det möjligt för läkare i Kalifornien att beställa testet IMMray® PanCan-d till sina patienter.

 

"Människor i riskzonen för bukspottkörtelcancer behöver bättre möjligheter till tidig upptäckt. Vi är mycket glada över detta godkännande, som gör det möjligt för oss att tillhandahålla IMMray® PanCan-d till kliniker i Kalifornien som sörjer för dem som är i riskzonen." säger Jeff Borcherding, verkställande direktör för Immunovia, Inc.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Philipp Mathieu
VD och koncernchef
Email: philipp.mathieu@immunovia.com
 

Karin Almqvist Liwendahl
Chief Financial Officer
Email: karin.almqvist.liwendahl@immunovia.com

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 augusti 2022 klockan 09:55 CET.

 

 

Om Immunovia 
Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnadsfrekvensen för patienter med cancer.

Vår första produkt, IMMray® PanCan-d, är det enda blodtest som för närvarande är tillgängligt på marknaden specifikt för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Testet har oöverträffad klinisk prestanda. Kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d startade i augusti 2021 i USA där IMMray® PanCan-d erbjuds som ett laboratorieutvecklat test (LDT) exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se: www.immunoviainc.com.

Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer. 

USA, den första marknaden där IMMray® PanCan-d är kommersiellt tillgängligt, är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln med ett uppskattat värde på mer än 4 miljarder USD årligen.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com.

                                                                               ###

Pressmeddelande (PDF)