Boston An independent LDT provider
NOTE:Immunovia has ceased commercialization of the IMMray PanCan-d test. More information available here: https://rb.gy/09bxx

Immunovia inbjuder till telefonkonferens den 20 april 2017

April 19, 2017

Immunovia inbjuder till telefonkonferens i samband med rapportering av första kvartalet 2017. Telefonkonferensen äger rum kl. 16:00 den 20 april och resultatet beräknas publiceras kl. 8:30 samma dag.

Immunovia inbjuder till telefonkonferens i samband med rapportering av första kvartalet 2017. Telefonkonferensen som beräknas pågå i maximalt en timme kommer att hållas på svenska. Efter en presentation av företaget av VD Mats Grahn erbjuds möjlighet att ställa frågor. Ring gärna in några minuter före telefonkonferensen börjar.

Datum: 20 april 2017
Tid: 16:00 (CET)

Telefonnummer:
CH: +41 225 675 548
DE: +49 692 222 290 46
UK: +44 203 008 98 06
SE: +46 8 566 426 69

På Immunovias hemsida under Investerare/Finansiella rapporter (http://immunovia.com/investors/financial-reports/) kommer det att finnas en MP3 fil för den som vill lyssna av telefonkonferensen i efterhand, filen är tillgänglig inom två timmar efter telefonkonferensens slut.

Halvårsresultatet beräknas publiceras kl. 8:30 (CET) den 20 april.

För frågor samt för tidsbokning av intervjuer:

ir@immunovia.com 

Om Immunovia 

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com) 

Denna information är sådan information som Immunovia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg. 

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com 

###

Release