Boston An independent LDT provider

Immunovia har utsetts till ett av de tre mest innovativa bolagen i Europa 2016 i segmenten small till mid cap

oktober 13, 2016

”Stars of Innovation” uppmärksammar strålande utveckling sedan IPO.

Det ledande svenska diagnostikbolaget Immunovia offentliggör idag att det blivit nominerat i kategorin ”Stars of Innovation” i tävlingen ”European small and mid cap Awards 2016”. Nomineringen är ett erkännande av bolagets starka utveckling sedan noteringen i Stockholm i december förra året. Från en initial värdering av 18,50 SEK per aktie, har aktiekursen stigit till 90 SEK, en ökning med 386 procent, vilket värderar Immunovia till 1,5 Miljarder SEK. Under perioden har Immunovia gjort stora framsteg i utvecklingen av de första applikationerna avseende sin blodbaserade diagnostikplattform, IMMray™. Multinationella studier har inletts i ledande kliniska centra där IMMray ™ PanCan-d används för tidig upptäckt av cancer i bukspottskörteln. Därtill har kommersialiseringsplanerna påskyndats.

European small and mid cap Awards 2016 syftar till att främja ”best practices” och att uppmuntra fler små och medelstora bolag att få tillgång till kapitalmarknaderna via IPOs. Det är ett gemensamt initiativ från Europeiska kommissionen, ledande europeiska börser och europeiska emittenter. Små och medelstora bolag är basen för den europeiska ekonomin både i dag och i framtiden. Mer än 98 procent av bolagen inom den Europeiska Unionen tillhör kategorin små och medelstora, och de står för två tredjedelar av all sysselsättning samt nästan 60 procent av bruttoförädlingsvärdet inom EU:s samlade ekonomi.

”Vi är mycket glada över att ha blivit nominerade och utsedda till ett av de tre mest innovativa small- och mid cap-bolagen i Europa”, säger Immunovias VD Mats Grahn. ”Vi bygger nu vidare på den finansiella plattform vi fick genom vår IPO för att kunna ta IMMray ™ PanCan-d till marknaden samt för att marknadsföra och uppnå ersättning i USA och prioriterade marknader inom EU. Vi kommer sedan att expandera vidare i EU och till utvalda asiatiska marknader. Parallellt tittar vi också på områden inom autoimmuna sjukdomar, där våra mest avancerade studier återfinns på områden som rör SLE och Lupus. Vi tittar dessutom på andra cancerområden, såsom exempelvis prostatacancer”.

Länk till European small and mid cap Awards 2016

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Grahn, VD, Immunovia

Tel.: +46-70-5320230

Email: mats.grahn@immunovia.com 

Om Immunovia

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com) 

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com 

### 

Release