Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovia har framgångsrikt utvecklat analyser för att mäta proteiner för nästa generations test för bukspottkörtelcancer – på väg mot modellutvecklingsstudie

april 9, 2024

LUND (SVERIGE) – Immunovia (IMMNOV: Nasdaq Stockholm), diagnostikföretaget, vars mål är att öka överlevnaden hos personer med bukspottkörtelcancer genom tidig upptäckt, meddelar idag att bolaget framgångsrikt har utvecklat exakta analyser för att mäta proteiner för bolagets nästa generations test. 

 

Som tillkännagavs i november 2023 slutförde Immunovia framgångsrikt en discovery studie (sv. upptäcktsstudie) som utvärderade nästan 3 000 proteiner för att identifiera 15 lovande proteinbiomarkörer för nästa generations test som utvecklas för att upptäcka bukspottkörtelcancer i ett tidigt skede.  

 

Som nästa milstolpe i utvecklingen av nästa generations test har Immunovia, i samarbete med bolagets forsknings- och utvecklingspartner Proteomedix (ett Onconetix-bolag), utvecklat noggranna och tillförlitliga analyser för att mäta de mest lovande proteinerna som identifierats i discovery-studien och kommer som nästa steg gå vidare till en modellutvecklingsstudie.  

 

De nyutvecklade analyserna utnyttjar kommersiella reagenser och en automatiserad ELISA-testplattform med hög kapacitet.  Genom att gå från den egenutvecklade IMMray-plattformen som användes för Immunovias tidigare test, IMMray PanCan-d, till den allmänt använda kommersiella ELISA-plattformen, förväntar sig Immunovia att avsevärt minska ledtiden samt kostnaderna för produktion av nästa generations test.  

 

”Att framgångsrikt utveckla analyser för att mäta de lovande proteinbiomarkörerna är ett viktigt steg i utvecklingen av vårt nästa generations test. Teamet har varit oerhört snabba att utveckla analyser. Att vi valt ELISA-plattformen gjorde det möjligt för oss att agera snabbt och kommer också att sänka våra framtida testkostnader”, säger Jeff Borcherding, VD för Immunovia. 

 

Immunovia genomför för närvarande en modellutvecklingsstudie för nästa generations test där man kommer att välja ut de biomarkörerna med högst prestanda att ingå i testet, definiera algoritmen för att ta fram ett diagnostiskt resultat och ge en första bedömning av testets kliniska prestanda (dvs. sensitivitet och specificitet). Som tidigare kommunicerats räknar bolaget med att kunna offentliggöra resultaten från modellutvecklingsstudien i början av Q2 2024. 

 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jeff Borcherding

CEO och koncernchef

jeff.borcherding@immunovia.com

 

Karin Almqvist Liwendahl
CFO
karin.almqvist.liwendahl@immunovia.com
+46 70 911 56 08

 

Immunovia i korthet 
Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att öka överlevnadsfrekvensen för patienter med bukspottkörtelcancer genom tidig upptäckt av cancer. Immunovia fokuserar på utveckling och kommersialisering av blodbaserade tester för att detektera proteiner och antikroppar som indikerar att en högriskindivid har utvecklat bukspottkörtelcancer. Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer. 

 

USA är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Företaget uppskattar att den adresserbara amerikanska marknaden omfattar 1,8 miljoner individer som årligen kan dra nytta av ett test. 

 

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com

                                                                          ###

Pressmeddelande (PDF)