Boston An independent LDT provider

Immunovia flyttar fram årsstämman beroende på den tillfälliga stämmolagen

februari 3, 2022

LUND, SVERIGE  Immunovia AB (publ) tillkännager att styrelsen i Immunovia har beslutat att flytta fram årsstämman till 7 april 2022 eftersom det för närvarande inte finns rättslig grund för att genomföra bolagsstämmor utan fysiskt deltagande. Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas 15 mars 2022.

Lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, även kallad tillfälliga stämmolagen, infördes våren 2020 för att möjliggöra för aktiebolag och ekonomiska föreningar att genomföra sina stämmor helt utan fysiskt deltagande. Lagen upphörde att gälla vid årsskiftet. Justitiedepartementet föreslog 20 januari 2022 att återinföra den tillfälliga stämmolagen från 1 mars 2022. Förslaget om återinförande har ännu inte behandlats av riksdagen, vilket skapar osäkerhet kring Immunovia AB:s möjligheter att genomföra årstämman utan fysiskt deltagande.

 

Kallelse till årsstämman kommer att ske senast fyra veckor innan det nya datumet för årsstämman.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Tobias Bülow

Senior Director Investor Relations and Corporate Communications
Email: tobias.bulow@immunovia.com
Tel: +46 736 36 35 74

 

Informationen lämnades för offentliggörande 3 februari 2022 klockan 10:00 CET.

Om Immunovia
Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnaden för patienter med cancer.

Vår första produkt, IMMray® PanCan-d, är det enda blodtest som för närvarande är tillgängligt på marknaden specifikt för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Testet har oöverträffad klinisk prestanda. Kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d startade i augusti 2021 i USA där IMMray® PanCan-d erbjuds som ett laboratorieutvecklat test (LDT) exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se: www.immunoviainc.com.

 

Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer.

USA, den första marknaden där IMMray® PanCan-d är kommersiellt tillgänglig, är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln med ett uppskattat värde på mer än 4 miljarder USD årligen.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com.

Pressmeddelande (PDF)