Boston An independent LDT provider

Immunovia expanderar multicenterstudien för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln genom samarbete med välrenommerade University of Pittsburgh

december 22, 2017

Samarbetet med ledande bukspottkörtelcancercenter i USA är en viktig hörnsten i Immunovias återbetalningsstrategi och marknadsintroduktion. Den nuvarande expansionen av PanFAM-1, den hittills största prospektiva multicenterstudien för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln, är ett annat viktigt steg mot dessa mål. Studien syftar till att validera IMMrayTM PanCan-d, det första blodbaserade testet för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln

LUND och Pittsburgh, USA ― Immunovia AB kan idag tillkännage att University of Pittsburgh kommer att deltaga i PanFAM-1, en multicenter prospektiv studie för att validera tidig diagnos hos patienter inom kända högriskgrupper för bukspottkörtelcancer. Studien syftar till att validera Immunovias blodbaserade test, IMMrayTMPanCan-d, och kommer under tre år analysera tusen individer från kliniska center i både USA och Europa som erbjuder screening inom bukspottkörtelcancer, och öppnar upp möjligheterna till försäljning till patienter med hög risk för hereditär bukspottkörtelcancer.

Immunovia har genom ett nära samarbete med flertalet ledande auktoriteter inom bukspottkörtelcancer identifierat tre huvudsakliga kriterier för antagning av center i den prospektiva multicenterstudien och University of Pittsburgh uppfyller alla tre: bred patienträckvidd, kontinuerligt övervakningsprogram av patienter inom kända högriskgrupper för bukspottkörtelcancer, och världsberömd klinisk expertis om bukspottkörtelcancer.

“Bukspottkörtelcancer är en av de mest aggressiva och svåraste cancertyperna att diagnostisera,” säger Dr. Randall Brand, avdelningschef för GI Malignancy Early Detection, Diagnosis and Prevention Program vid University of Pittsburgh. ”Överlevnad på fem års sikt ökar drastiskt vid tidig upptäckt, men för närvarande diagnostiseras de flesta fall i ett sent skede. Det är av denna och andra anledningar som ett test för tidig upptäckt är oerhört kritiskt. IMMrayTMPanCan-d besitter potentialen att vara ett sådant verktyg och vi ser fram emot att vara delaktiga i denna stora valideringsstudie för att avslöja dess kliniska värde.”

“Vi ser fram emot att få samarbeta med Dr. Brand och hans team vid University of Pittsburgh i denna prospektiva studie av Immunovias IMMray™ PanCan-d-test. Dr. Brands fokusområde på tidig diagnos gör honom och hans team till ett utomordentligt val för detta samarbete. Vi räknar med att om vi når ett lyckat resultat, kommer data från dessa prospektiva kliniska prövningar att bana väg för både bolagets regulatoriska och ersättningsmässiga ansökningar” kommenterar Mats Grahn, VD, Immunovia.

Övriga partners inom PanFAM-1 är: Mount Sinai i New York, Knight Cancer Institute vid Oregon Health and Sciences University i Portland, USA, the University of Liverpool, UK, Ramon y Cajal Institute for Health Research i Madrid, Spanien samt Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Immunovia för även långt gångna diskussioner med flertalet andra övervakningsprogram av högriskgrupper i Europa och USA gällande deras medverkan.

För mer information, vänligen kontakta: 

Mats Grahn

VD, Immunovia,

Tel.: +46-70-5320230

Email: mats.grahn@immunovia.com

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com)

Denna information är sådan som Immunovia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande på datum och tid enligt ovan.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

Om bukspottkörtelcancer

Bukspottkörtelcancer är en av de mest dödliga och svårupptäckta cancertyperna då tecken och symptom är diffusa och liknande de hos andra sjukdomar. I enbart USA dör över 40,000 och fler än 50,000 nya fall diagnosticeras årligen och överlevnad på fem års sikt är för närvarande 5-7%. Prognosen säger att cancertypen kommer att vara den näst dödligaste 2020. Eftersom resektion är mer framgångsrikt i stadium I/II kan dock tidig diagnos avsevärt förbättra cancerpatienters överlevnad på fem års sikt potentiellt från 5-7% till 50-60%.

Release