Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovia effektiviserar labbverksamheten genom flytt till Research Triangle Park, North Carolina

april 29, 2024

LUND (SWEDEN) – Immunovia (IMMNOV: Nasdaq Stockholm), diagnostikföretaget som vill öka överlevnaden för patienter med bukspottkörtelcancer genom tidig upptäckt, meddelar idag att företaget kommer att flytta sitt labb och amerikanska huvudkontor till Research Triangle Park i North Carolina i maj 2024.

 

Flytten till Research Triangle Park följer Immunovias framgångsrika modellutvecklingsstudie, som tillkännagavs den 22 april 2024, och det framgångsrika slutförandet av discoveryfasen för nästa generations test i november 2023. Med dessa framgångar kommer bolaget att fokusera på att bekräfta bolagets nya tests analytiska validitet och genomföra en stor klinisk valideringsstudie. Detta arbete kommer att utföras på labbet i Research Triangle Park under ledning av Dr. Lisa Ford.

 

Flytten av labbet och det amerikanska huvudkontoret till Research Triangle Park stöder den strategi som syftar till att effektivisera verksamheten och minska kostnaderna, vilket Immunovia informerade om i juli 2023. De nya lokalerna i Research Triangle Park (RTP) kommer att vara betydligt mindre och mer kostnadseffektiva än företagets befintliga labb i Marlborough, Massachusetts. De lägre personalkostnaderna i Research Triangle Park bör även göra det möjligt för företaget att bemanna det nya labbet till en lägre kostnad.

 

"Research Triangle Park erbjuder tillgång till spetskompetens till en rimlig kostnad. Att flytta till ett mindre laboratorium inom RTP är en viktig del i vårt pågående arbete med att bli ett mer slimmat och effektivt företag", säger Jeff Borcherding, VD och koncernchef för Immunovia.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jeff Borcherding

CEO och koncernchef

jeff.borcherding@immunovia.com

 

Karin Almqvist Liwendahl
CFO
karin.almqvist.liwendahl@immunovia.com
+46 70 911 56 08

 

Immunovia i korthet 
Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att öka överlevnadsfrekvensen för patienter med bukspottkörtelcancer genom tidig upptäckt av cancer. Immunovia fokuserar på utveckling och kommersialisering av blodbaserade tester för att detektera proteiner och antikroppar som indikerar att en högriskindivid har utvecklat bukspottkörtelcancer. Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer. 

 

USA är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Företaget uppskattar att den adresserbara amerikanska marknaden omfattar 1,8 miljoner individer som årligen kan dra nytta av ett test. 

 

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com. 

                                                                          ###

Pressmeddelande (PDF)