Boston An independent LDT provider

Immunovia Bokslutskommuniké 2020

februari 17, 2021

LUND (SVERIGE) – Immunovia har idag publicerat Bokslutskommunikén för januari – december 2020. Den finns tillgänglig på Immunovias webbplats.

”Immunovia närmar sig kommersiellt genombrott: Säljstart planeras under första kvartalet 2021. Vi ser fram emot att kunna hjälpa patienter genom tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer. 

Alla medarbetare på Immunovia är otroligt stolta över de framsteg vi har gjort under 2020, i synnerhet när det gäller milstolpen i oktober 2020 då vi kunde dokumentera 94 procents noggrannhet för IMMray® PanCan-d, företagets första blodtest för diagnostisering av bukspottkörtelcancer i tidiga stadier av sjukdomen då den fortfarande går att operera. Detta resultat öppnar för en avsevärt förbättrad vård och högre överlevnadsgrad för patienter som drabbas av denna dödliga sjukdom. 

Hela verksamheten fokuserar nu helhjärtat på att nå säljstart av vårt blodprovsbaserade test under första kvartalet 2021. 

När vi nu avslutar 2020 fortsätter vi att ta stora steg framåt för att kunna lansera vårt första diagnostiska test IMMray® PanCan-d på den amerikanska marknaden under första kvartalet 2021. Vi avslutade året med utomordentligt fina resultat från verifieringsstudien (”Verification Study”), som bekräftade den unika förmågan hos vår produkt att differentiera bukspottkörtelcancer olika stadier jämfört med kliniskt relevanta kontrollgrupper (dvs. patienter med icke-specifika men oroande symptom, däribland typ II-diabetes, samt friska individer). Liksom världen i övrigt hade vi flera utmaningar under 2020 på grund av COVID-19 pandemin, något som ledde till att Immunovia Dx laboratoriet i USA blev avstängt flera månader under ”lockdown”-perioden. Därutöver har de kliniker som är engagerade i våra kliniska studier haft svårigheter att samla in relevanta prover under långa perioder. Trots svårigheterna har dock vår personal med starkt engagemang och uthållighet hittat lösningar för att uppnå våra milstolpar. 

Under 2020 genomfördes en lyckad emission av nya aktier och Immunovia har idag en stark ekonomisk ställning inför en avgörande milstolpe för verksamheten – lansering av det första kommersiella testet IMMray® PanCan-d för tidig detektion av bukspottkörtelcancer.” 

– Utdrag från VD Patrik Dahlens kommentar till rapporten

 

Fundamentals of the IMMray® PanCan-d

Immunovia lanserar idag sex utbildningsavsnitt i en serie som kallas ”Fundamentals of the IMMray® 
PanCan-d”. Länk till utbildningsavsnitten på Immunovias webbplats: https://immunovia.com/sv/investerare/videoinspelningar/

 

Webbsänd telefonkonferens

Immunovia bjuder in till telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och media onsdagen den 17 februari 2021, klockan 16:30.

VD Patrik Dahlen kommer att presentera Immunovia och kommentera Bokslutskommunikén för 2020 följt av en frågestund. Den webbsända telefonkonferensen kommer att hållas på engelska.

Telefonkonferens:
Belgien: +3224035851
Danmark: +4578150110
Frankrike: +33170750721
Tyskland: +4969222220380
Norge: +4723963688
Sverige: +46856642705
Schweiz: +41225675632
Nederländerna: +31207219496
Storbritannien: +443333009273

USA: +18332498404

Webbsändning: https://financialhearings.com/event/13667
 

En inspelning kommer i efterhand finnas tillgänglig på Immunovias webbplats (www.immunovia.com).

 

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Dahlen, VD Immunovia
E-post: patrik.dahlen@immunovia.com
Tel: +46 73 376 76 64

Informationen är sådan som Immunovia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 16.00 CET den 17 februari 2021.

 

Om Immunovia
Immunovia AB är ett diagnostikföretag som utvecklar och kommersialiserar blodtest med hög säkerhet för tidig upptäckt av cancer och autoimmuna sjukdomar baserade på Immunovias egenutvecklade testplattform IMMray®.Testen baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar med hjälp av avancerad maskininlärning och bioinformatik för att skilja ut en uppsättning relevanta biomarkörer som indikerar en viss sjukdom. På så sätt uppstår en unik ”biomarkörsignatur för sjukdomen”.

Företaget grundades 2007 och bygger på cancerstudier och banbrytande forskning vid Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health cancercentrum i Sverige.

Den första produkten, IMMray®PanCan-d, genomgår för närvarande klinisk utvärdering i några avvärldens största kliniska studier om bukspottkörtelcancer, PanFAM-1, PanSYM-1 och PanDIA-1och genomgår för närvarande slutvalidering. Bolaget siktar på en försäljningsstart i slutet av första kvartalet 2021 med efterföljande kommersiell testning under andra kvartalet.

När IMMray®PanCan-d har validerats kommer det att bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer på marknaden, med potential att väsentligt förbättra patienternas överlevnad och resultat.

Immunovia Dx Laboratories i Marlborough, Massachusetts, USA och Lund kommer att tillhandahålla laboratorietester i två ackrediterade referenslaboratorier.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

###

Bokslutskommuniké 2020 (PDF)