Boston An independent LDT provider

Immunovia Bokslutskommuniké 2019

februari 14, 2020

”Jag är otroligt stolt över de framsteg vi har gjort under 2019, i synnerhet när det gäller att uppnå den viktiga milstolpen i december 2019 där vi visade 95 procents noggrannhet för den blivande kommersiella IMMray® PanCan-d vid diagnostisering avbukspottkörtelcancer i stadiet då den fortfarande går att operera. Detta resultat öppnar för en avsevärd förbättring i vården och en förhöjd överlevnad för patienter som lider av den här dödliga sjukdomen.  Vi på Immunovia behåller fokus på att introducera vårt blodprovsbaserade test på marknaden till tredje kvartalet 2020.

Med två milstolpar kvar–en verifieringsstudie och en slutlig valideringsstudie–före kommersialise- ringen av IMMray®-tekniken under tredje kvartalet 2020 intensifierar vi nu de slutliga förberedel- serna inför lanseringen. Vi har varit framgångsrika med att etablera ett nätverk av världskända Key Opionon Leaders (KOL) och sjukvårdsspecialister som inte bara har samarbetat med oss i fråga om hur testet ska användas i praktiskt kliniskt arbete, utan också för att förse oss med de nödvändiga blodproverna, tagna i verklig klinisk miljö, för att testa vår IMMray®-teknik. Vårt team i USA och laboratoriet i Marlborough, MA arbetar hårt för att implementera logistik- och distributionssystem som ger snabba testresultat för att stödja alla våra kunder i USA. Vi har etablerat en skalbar försäljnings- och marknadsföringsorganisation som vänder sig till våra främsta kliniska kunder vid gastrocenter runtom i USA. Samarbeten med olika patientorganisationer har också varit ett fokus- område för oss, eftersom de spelar en viktig roll i att skapa medvetenhet om sjukdomen samt stötta patienterna och deras familjer.

Vi kommer att marknadsföra IMMray® PanCan-d först i USA och därefter i Europa. Vi fortsätter att öka takten i vårt kommersialiseringsarbete för en framgångsrik lansering av IMMray® PanCan-d. Immunovia inriktar sig mot en total adresserbar marknad om ca 4,4 miljarder USD i USA och Europa, och vi ser fram emot att samarbeta med vårdgivare i hela världen för att förbättra situatio- nen för denna hårt ansatta patientgrupp.”

Utdrag ur VD Mats Grahns kommentar till rapporten.

Immunovia bjuder in till telekonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media fredagen den 14 februari 2020, klockan 08:30 (CET). Immunovia publicerar sin bokslutskommuniké 2019 den 14 februari 2020, klockan 08:00 (CET).

VD Mats Grahn kommer att presentera Immunovia och kommentera bokslutskommuniké 2019 följt av en frågestund. Ring gärna in några minuter före telefonkonferensen börjar.
För att delta, vänligen ring in på ett av numren nedan och ange Immunovia konferenskod till operatören:

Telefonnummer:

Sweden: +46 (0) 8 50 520 424
United States: +1 212 999 6659
Austria: +43 (0) 12530807
Germany: +49 (0) 30 3001 90612
Denmark: +45 3271 4573
Switzerland: +41 (0) 22 592 7103
Spain: +34 91 787 0777
Netherlands: +31 (0) 20 794 8426
Norway: +47 2156 3318
France: +33 (0) 1 7037 7166
United Kingdom (standard internationell åtkomst): +44 (0) 20 3003 2666

Konferens kod:

(Att ange till operatör): Immunovia

Webcast:

https://channel.royalcast.com/webcast/immunovia/20200214_1/

För mer information, vänligen kontakta:

Julie Silber, Director of Investor Relations, Immunovia
Email: julie.silber@immunovia.com
Tel: +46 7 93 486 277

Denna information är sådan information som Immunovia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanståendes kontaktpersons försorg kl. 08:00 CET den 14 februari 2020.

Om Immunovia
Immunovia AB är ett diagnostikföretag som utvecklar och kommersialiserar blodtest med hög säkerhet för tidig upptäckt av cancer och autoimmuna sjukdomar baserade på Immunovias egenutvecklade testplattform IMMray®. Testen bygger på baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar med hjälp av avancerad maskininlärning och bioinformatik för att skilja ut en uppsättning relevanta biomarkörer som indikerar en viss sjukdom. På så sätt uppstår en unik ”biomarkörsignatur för sjukdomen”.

Företaget grundades 2007 och bygger på cancerstudier och banbrytande forskning vid Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health cancercentrum i Sverige.

Den första produkten, IMMray® PanCan-d, genomgår för närvarande klinisk utvärdering i några av världens största kliniska studier om bukspottkörtelcancer, PanFAM-1, PanSYM-1 och PanDIA-1 och nu inleds slutvalidering inför säljstart under tredje kvartalet 2020. När IMMray® PanCan-d har validerats kommer det att bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer på marknaden, med potential att väsentligt förbättra patienternas överlevnad och resultat.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com

###

Bokslutskommuniké 2019 (PDF)