Boston An independent LDT provider
NOTE:Immunovia has ceased commercialization of the IMMray PanCan-d test. More information available here: https://rb.gy/09bxx

Immunovia bjuder in till telefonkonferens tisdag 17/1 kl 16:00

January 13, 2017

Med anledning av gårdagens offentliggörande av studieresultaten där Immunovia kan påvisa att IMMray™ biomarkörsignatur kan särskilja Systemic Lupus Erythematosus (SLE) med 90 procents träffsäkerhet från andra autoimmuna sjukdomar, inbjuder Immunovia till telefonkonferens på tisdag 17 januari, kl 16:00.

Datum: 17 januari 2017
Tid: 16:00 (CET) 

Telefonnummer:
CH: +41 225675548

DE: +49 69222229046

UK: +44 2030089803

SE: +46 856642669

Uppge ditt förnamn och efternamn samt företag om du vill lyssna på telefonkonferensen. För att ställa en fråga under Q&A tryck 01. 

För frågor samt för tidsbokning av intervjuer:
ir@immunovia.com 

På Immunovias hemsida under Investerare/Nyhetsarkiv/Ljud- och videoinspelningar (http://immunovia.com/sv/investerare/nyhetsarkiv/ljud-och-video-inspelningar/) kommer det att finnas en MP3 fil för den som vill lyssna av telefonkonferensen i efterhand, filen är tillgänglig inom två timmar efter telefonkonferensens slut.

Bakgrund
Data från den retrospektiva studien, i samarbete med Lunds Universitets IDEA-center, bekräftar att IMMray™ biomarkörsignatur kan särskilja Systemic Lupus Erythematosus (SLE) från tre huvudsakliga övriga autoimmuna sjukdomar, Reumatoid Artrit, Sjögrens Sjukdom och Vaskulit, med en träffsäkerhet på över 90 procent. Resultaten är mycket lovande eftersom symptomen av SLE liknar andra reumatiska, autoimmuna sjukdomar varför mer än 50 procent av patienterna initialt feldiagnostiseras i huvudsak beroende på svårtolkade laboratorieresultat. Cirka 5 miljoner människor lider av SLE och det kan ta upp till 3 år från att symptom uppkommer till diagnos och behandling inleds.

Telefonkonferensen
Under telefonkonferensen kommer VD Mats Grahn att behandla följande punkter:  

  •  Beskrivning av SLE sjukdomen och det kliniska behovet  
  •  Studiens design och antal patientprov, studiens mål och resultat  
  •  Betydelsen av 90 % träffsäkerhet för IMMray biomarkörsignaturen i att särskilja SLE från de andra autoimmuna sjukdomarna i jämförelse med andra metoder som används idag 
  •  Planerade studier för att fortsätta förbättra prestanda och validera dessa resultat 
  •  Marknadsaktiviter framöver 

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Grahn, VD Immunovia
Tel.: +46-70-5320230
Email:
mats.grahn@immunovia.com 

Om Lupus
Lupus är en autoimmun sjukdom genom vilken kroppen börjar att attackera sin egen friska vävnad och dess organ. Patienter med lupus lider av värk i leder och muskler, plötslig feber, håravfall och trötthet bland många andra diffusa symptom. I vissa fall uppkommer utslag i ansiktet, runt näsan och kinderna men det förekommer även fall utan dessa symptom. Fler kvinnor än män drabbas och det finns ingen given källa till sjukdomens uppkomst, även om forskningen pekar på att gener kan ha betydelse. Sjukdomen utlöses ofta av en infektion, något läkemedel eller till och med exponering för solen.  Det finns ingen bot även om symptomen kan lindras. Eftersom lupus symptom härmar andra reumatiska sjukdomar har det historiskt varit svårt att ställa en korrekt diagnos. Aktuella studier visar att så många som 51 procent av patienterna med misstänkt autoimmunitet eller störning av immunsystemet initialt får fel diagnos, delvis beroende på mångtydiga resultat från laboratorietester. Kliniskt arbetande läkare menar att feldiagnostisering av systematiska autoimmuna sjukdomar kan medföra allvarliga konsekvenser.  

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa:www.immunovia.com) 

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com 

###

Release