Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovia annonserar VD succession: Utser Patrik Dahlen till ny VD

augusti 26, 2020

LUND, SVERIGE – Immunovia AB (publ) (”Immunovia”) meddelar idag att styrelsen har utsett Patrik Dahlen till ny VD från och med 1 november 2020. Patrik Dahlen har lång och omfattande erfarenhet som tidigare VD för flera diagnostikföretag och efterträder Mats Grahn som under de senaste sju åren framgångsrikt har lett företaget från utvecklingsbolag till kommersiellt stadie. Mats har nu nominerats som medlem av bolagets styrelse.

Patrik Dahlen är en rutinerad företagsledare med en bred internationell erfarenhet och bidrar med betydande diagnostisk och internationell branschkompetens. Som VD för det danska bolaget Dako genomförde Patrik en betydande strategisk ompositionering av företaget som leverantör av cancerdiagnostik, vilket bidrog till att Agilent förvärvade bolaget för 2,2 miljarder dollar. Som VD för Life Sciences vid det amerikanska bolaget Perkin Elmer var Patrik instrumentell i att bygga upp företagets diagnostikverksamhet med ett nischfokus på diagnossystem för neonatal och prenatal screening. Han har lett organisationer från 10 till 2000 personer med bas i Finland, Danmark, Storbritannien och USA och har avsevärd erfarenhet av arbete i börsnoterade företag.

VD Mats Grahn och styrelsens ordförande Carl Borrebaeck kommer att vara värdar för ett webmöte för ytterligare diskussion och frågestund idag. Livesändningen börjar klockan 16:00 CET den 26 augusti 2020.

Detaljer om livsändningen:

För att deltaga i webmötet: Registrering till webmötet

“Immunovia är ett av de få bolag som har möjlighet att förbättra cancerdiagnostiken i grunden genom sin banbrytande IMMray®-teknologi vilken har potential att lösa flera livsavgörande diagnostikutmaningar inom cancervården. Jag är mycket hedrad över att ha erbjudits möjligheten att få leda bolaget i den kommande kommersiella tillväxtfasen. Möjligheterna för Immunovia är enorma och för att fånga dem måste vi ha ett klart fokus, driva våra kommersiella initiativ och fortsätta transformeras i takt med vår tillväxt”, säger Patrik Dahlen.

”Vi är mycket glada över att välkomna Patrik Dahlen som vår nya VD under detta viktiga skede när vi siktar mot en framgångsrik säljstart av vår första produkt, som är en viktig milstolpe på vår väg mot företagets vision att bli ledande inom tidig upptäckt av komplexa sjukdomar som cancer. Patrik har en genuint solid kommersiell bakgrund inom diagnostikbranschen och kommer att tillföra värdefull expertis genom sin tunga meritlista i att driva och utöka försäljningen på internationella marknader. Styrelsen är övertygad om att Patrik har de nödvändiga färdigheterna, visionerna och beslutsamheten för att bygga vidare på den grund som VD Mats Grahn så framgångsrikt har lagt under de senaste åren”, säger Carl Borrebaeck, ordförande för Immunovia.

“Jag är mycket nöjd att nu kunna lämna över Immunovia till Patrik som jag känner som en av de mest erfarna och starkaste ledarna inom internationell diagnostisk industri. Patrik är det perfekta valet eftersom bolaget nu går från utvecklingsfas till kommersiell fas. Jag har njutit av varje minut under resan att bygga Immunovia från ledande akademisk forskning till där vi är idag, ett etablerat och framgångsrika bolag”, säger Mats Grahn.

”Mats Grahn som gjort ett fantastiskt jobb med att bygga upp Immunovias organisation, inklusive uppbyggnaden av det största nätverket av kliniska experter samt en fullskalig amerikansk kommersiell enhet. Med hans drivkraft och vision har han tydliggjort potentialen i avancerade kliniska cancertester och därigenom skapat aktieägarvärde. För att säkerställa fortsatt tillgång till Mats breda expertis och erfarenhet har valberedningen för Immunovia beslutat att nominera Mats Grahn till styrelseledamot i Immunovia vid en extra bolagsstämma”, fortsätter Carl Borrebaeck.

Information om en extra bolagsstämma kommer att publiceras separat under tredje kvartalet 2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Julie Silber, Director of Investor Relations, Immunovia
Email: julie.silber@immunovia.com
Tel: +46 7 93 486 277

Denna information är sådan information som Immunovia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanståendes kontaktpersons försorg kl. 8:30 CET den 26 augusti 2020.

Om Immunovia 
Immunovia AB är ett diagnostikföretag som utvecklar och kommersialiserar blodtest med hög säkerhet för tidig upptäckt av cancer och autoimmuna sjukdomar baserade på Immunovias egenutvecklade testplattform IMMray®. Testen baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar med hjälp av avancerad maskininlärning och bioinformatik för att skilja ut en uppsättning relevanta biomarkörer som indikerar en viss sjukdom. På så sätt uppstår en unik ”biomarkörsignatur för sjukdomen”.

Företaget grundades 2007 och bygger på cancerstudier och banbrytande forskning vid Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health cancercentrum i Sverige.

Den första produkten, IMMray® PanCan-d, genomgår för närvarande klinisk utvärdering i några av världens största kliniska studier om bukspottkörtelcancer, PanFAM-1, PanSYM-1 och PanDIA-1 och nu inleds slutvalidering inför säljstart under fjärde kvartalet 2020. När IMMray® PanCan-d har validerats kommer det att bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer på marknaden, med potential att väsentligt förbättra patienternas överlevnad och resultat.

Immunovia Dx Laboratories i Marlborough, Massachusetts, USA och Lund kommer att tillhandahålla laboratorietester i två ackrediterade referenslaboratorier.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

Release