Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovia AB utser Julie Silber till Senior Director of Investor Relations

februari 12, 2019

LUND, SVERIGE – (Nasdaq Stockholm: IMMNOV) Immunovia har anlitat Julie Silber som Director of Investor Relations i syfte att stärka bolagets IR- och aktieägarkommunikation. Julie har tidigare arbetat som rådgivare för små och medelstora publika bolag som både Investor Relations Officer och CFO. Hon har över 18 års erfarenhet inom investerarrelationer, strategisk kommunikation, rådgivning och ekonomiskt ledarskap. Hon har erfarenhet av IR-funktionens alla aspekter och kommer att bidra med djupgående kunskap inom institutionella investeringar och affärsrådgivning. Hon är för närvarande Senior IR Advisor vid Wildeco i Stockholm.

Julies unika erfarenhet kombinerar en djup förståelse för investerarrelationer med strategi för icke-amerikanska börsnoterade företag som vill nå ut och öka exponeringen mot de nordamerikanska kapitalmarknaderna. Julie har de senaste fyra åren arbetat med företag inom Life Sciences i Norden.

”Vi är glada över att välkomna en IR-ansvarig av Julies kaliber för att hjälpa oss vidareutveckla Immunovias Investor Relations-program. Julie kommer att arbeta med Immunovias ledande befattningshavare för att expandera bolagets räckvidd och exponering mot aktiemarknader och investerare i hela Europa, Nordamerika och resten av världen”, säger Mats Grahn, VD för Immunovia. ”Immunovias strategiska kommunikationsplan och IR-funktion behöver anpassas för att stärka företagets fortsatta utveckling och vi ser fram emot Julies bidrag för att hjälpa oss att göra det.”

För mer information, vänligen kontakta: 

Julie Silber
Director of Investor Relations
Email: julie.silber@immunovia.com
Tel.: +46 7 93 486 277

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. (Källa:www.immunovia.com)

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

Immunovia, PM ny IR