Boston An independent LDT provider

Teknologi

IMMray® är en antikroppsbaserad mikroarrayteknologi som ger en överblicksbild av immunförsvaret respons på en viss sjukdom baserat på ett enkelt blodprov.

Antikroppar mot relevanta biomarkörer placeras på en mikroarray och undersöks med blodprover från diagnostiserade patienter (retrospektiva studier).  Avancerad bioinformatik används för att ta fram vilken kombination av dessa biomarkörer som bäst identifierar en viss sjukdom. Därefter tränas IMMray®-mjukvaran att känna igen den selekterade biomarkörsingaturen för sjukdomen. På detta sätt tränar vi systemet att bli bättre och bättre, tills det kan identifiera patienterna så tidigt som möjligt och med bästa möjliga precision. När träningen är klar konfirmeras biomarkörsignaturen genom prospektiva studier i samarbete med våra olika partnerkliniker och sjukhus. Vart och ett av dessa unika ”sjukdomsfingeravtryck” har potential att uppvisa högre precision och diagnostiskt värde än nuvarande praxis, särskilt vid tidiga stadier av sjukdom.

Klicka på bilden för att visa förstoring.

Referenser:

  1. Ingvarsson J et al.Proteomics 2008 8(11):2211-9.
  2. Wingren et al. Cancer Res. 2012 15;72(10):2481-90.
  3. Gerdtsson et al. Int Journal of Proteomics 2015;2015:587250.
  4. Gerdtsson et al. J Mol Oncol, 2016. 10, 1305-1316.
  5. Mellby et al. Serum biomarker signature-based liquid biopsy for diagnosis of early-stage pancreatic cancer. Journal of Clinical Oncology. 2018 Aug;36(28):2887-2894.