Boston An independent LDT provider

Produktion

Produktionen sker i våra egna faciliteter och uppfyller de allmänna kraven i EN ISO 13485.

Klicka på bilden för att se förstoring.

Produktion och rening av antikroppar

Alla våra rekombinanta scFv-antikroppar produceras och renas internt. Vårt stora bibliotek av rekombinanta scFv-antikroppar som specialdesignats på molekylär nivå, ger oss en säker källa till förnybara och högkvalitativa rekombinanta scFv-antikroppar för optimal chipfunktionalitet.

Produktion av mikroarrayer

Antikroppsmikroarrayer möjliggör multiplex detektion av proteiner i blodprover. Dessa mikroarrayer produceras effektivt av ett automatiserat ”spottningssystem” som applicerar extremt låga volymer (pikoliter) av antikroppar på en yta.

IMMray® biomarkörsignatur mikroarray möjliggör samtidig mätning av selekterade biomarkörer i 6 kliniska patientprover analyserade i duplikat.

Referenser:

  1. Ingvarsson J et al. Proteomics 2008 8(11):2211-9.
  2. Wingren et al. Cancer Res. 2012 15;72(10):2481-90.
  3. Gerdtsson et al. Int Journal of Proteomics 2015;2015:587250.
  4. Gerdtsson et al. J Mol Oncol, 2016. 10, 1305-1316.
  5. Mellby et al. Serum biomarker signature-based liquid biopsy for diagnosis of early-stage pancreatic cancer. Journal of Clinical Oncology. 2018 Aug;36(28):2887-2894.